Heddlu Gwent yn diswyddo swyddog am ddefnyddio cocên

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau i swyddog gael ei ddiswyddo am ddefnyddio cocên.

Dywedodd Heddlu Gwent i'r swyddog fynychu gwrandawiad disgyblu brys ar Fedi 30 ac iddo gael ei ddiswyddo'n syth am "ymddygiad annerbyniol yn ymwneud â chocên" yn dilyn "profion cyffuriau mewnol yr heddlu".

Daeth yr achos i'r amlwg wedi i wybodaeth gael ei basio i'r heddlu ynglŷn â'r swyddog.

Mewn achos digyswllt, cafodd swyddog arall ei ddiarddel am dorri'r Ddeddf Diogelu Data.

Wrth drafod diarddeliad yr ail swyddog dywedodd Heddlu Gwent: "Daeth gwrandawiad yr achos i'r casgliad y dylai'r swyddog gael ei ddiswyddo am gamymddwyn yn ddifrifol. Nid ydym am roi sylwebaeth bellach oherwydd bod hawl gan y cwnstabl i absenoldeb er mwyn apelio'r penderfyniad."