Lansio sianel deledu Made in Cardiff

Huw Thomas
Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Made in cardiff

Mae'r sianel deledu leol gyntaf yng Nghymru yn lansio yng Nghaerdydd heno.

Fe fydd Made in Cardiff, sydd wedi'i ariannu'n rhannol gan ffi drwydded y BBC, yn cynhyrchu rhaglenni newyddion ac adloniant ar ôl llwyddo i ennill y drwydded i ddarparu gwasanaeth lleol i Gaerdydd.

Ar blatfform Freeview bydd y sianel i ddechrau, gyda'r gwasanaeth yn ymddangos ar deledu lloeren a chebl yn y ddinas yn fuan.

Dywedodd rheolwr Made in Cardiff, Bryn Roberts, fod y ddinas yn lleoliad perffaith ar gyfer gwasanaeth deledu lleol llwyddiannus.

Ond mae dirprwy gweinidog diwylliant Llywodraeth Cymru, Ken Skates, wedi dweud ei fod yn pryderu am wariant arian cyhoeddus ar orsafoedd deledu lleol sy'n "ymdrechu" i oroesi.

'Maint perffaith'

Disgrifiad o’r llun,
Mae staff y sianel yn barod am yr her, yn ôl Bryn Roberts

Fe gafodd sianeli lleol eu creu ar ôl i Lywodraeth y DU benderfynu ceisio efelychu llwyddiant gorsafoedd tebyg yn America. Flwyddyn nesaf mae disgwyl i ddwy orsaf leol arall lansio yng Nghymru - yn Abertawe a'r Wyddgrug.

Ar amserlen Made in Cardiff mae bwletinau newyddion, rhaglenni cylchgrawn wedi'u canolbwyntio ar ddigwyddiadau a chymeriadau lleol, yn ogystal â rhaglenni coginio a chwaraeon.

Yn ôl Bryn Roberts, er bod ei gyllideb yn fach, mae ei dîm o ddeuddeg o weithwyr yn frwdfrydig i gynhyrchu'r 14 awr o raglenni'r wythnos fydd ar y sianel. Mae hefyd wedi darogan y bydd Made in Cardiff yn llwyddo er i wasanaethau eraill wynebu trafferthion.

"Rwy'n meddwl bod Caerdydd y maint perffaith ar gyfer y math yma o fenter. Mae Llundain wedi'i thrio hi - a heb fod yn llwyddiannus iawn, gan yn fy marn i fod Llundain yn rhy fawr [am wasanaeth o'r fath].

"Mae rhai llefydd sy'n llai o faint, fel Norwich a Nottingham, wedi gwneud yn dda iawn, ac mae Glasgow yn benodol wedi gwneud yn dda," meddai.

Arian ffi drwydded

Yn y dyfodol bydd incwm y sianel yn dibynnu ar hysbysebion, ond yn ystod blwyddyn gyntaf Made in Cardiff fe fydd £150,000 yn dod o ffi trwydded y BBC i ariannu'r rhaglenni, gyda swm ychydig yn is yn y ddwy flynedd ganlynol.

Fel rhan o'r cytundeb gyda'r BBC, fe fydd y sianel newydd yn cynnig peth o'u cynnwys i'r gorfforaeth am ddim.

Mae rhai o'r sianeli teledu lleol eraill wedi wynebu cryn drafferthion gyda Birmingham's City TV yn mynd i ddwylo'r gweinyddwyr cyn gallu darlledu unrhyw raglenni, a sianel London Live yn methu denu gwylwyr.

Ac yng Nghymru mae'r dirprwy weinidog diwylliant, Ken Skates, wedi gwrthod y syniad ers y cychwyn.

'Ddim yn ymarferol'

"Yn y DU rydym yn gwybod fod teledu lleol yn ymdrechu i oroesi. Does dim ond rhaid edrych ar beth sy'n digwydd yn Llundain ble, mewn egwyddor, dylai teledu lleol weithio gyda'r potensial am gynulleidfa o 8 neu 10 miliwn.

"Ond dyw e ddim, ac mae'n ymdrechu i oroesi, fel sy'n digwydd ledled y DU. Felly er i mi feddwl fod yna rinweddau positif i'r syniad o wasanaeth deledu lleol, dydy'r amcanion ddim wedi gweithio yn ymarferol hyd hyn."

Dywedodd Mr Skates ei fod yn obeithiol fydd Made in Cardiff yn llwyddiannus, ond mae am weld sianeli confensiynol yn derbyn rhagor o gefnogaeth.

"Yn bennaf mae'n rhaid canolbwyntio ar y darlledwyr cenedlaethol sydd wastad wedi gwasanaethu Cymru yn dda, a'i sicrhau o gael dyfodol cryf.

"Rhaid gwneud yn siŵr fod S4C wedi'i ariannu'n ddigonol, a bod BBC Cymru Wales yn atebol i Gymru ac yn cynhyrchu fwy o raglenni o ansawdd yma, a hefyd gwneud yn siwr fod ITV Cymru Wales yn parhau i fod yn ddarlledwr cryf," meddai.

'Sylfaen am lwyddiant'

Mae'n rhy gynnar i benderfynu os all Made in Cardiff lwyddo, yn ôl Dr John Jewell, cyfarwyddwr astudiaethau israddedig Ysgol Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd.

"Mae hyd yn oed [y rheolydd darlledu] Ofcom wedi dweud nad yw'n realistig disgwyl i bob gwasanaeth deledu lleol i oroesi, ond dydw i ddim am fod rhy besimistaidd.

"Mae gan y sianel bobl dda iawn yn gweithio iddyn nhw, maen nhw yn un o ganolfannau cyfryngau mwyaf Prydain, ac mae pawb yn cydnabod llwyddiant y diwydiannu creadigol yng Nghaerdydd. Yn yr ystyr yna, mae'r sylfaen am lwyddiant yna yn barod," meddai.

Mae'r grŵp Made TV yn berchen ar drwyddedau ar gyfer teledu lleol yng Nghaerdydd, Bryste, Leeds, Middlesbrough a Newcastle.

Fe fydd Made in Cardiff ar sianel 23 ar Freeview o 8pm heno, cyn ymddangos yn y dyfodol agos ar Sky 134 a Virgin Media 159 yn ardal Caerdydd.