'Dylai Caerdydd a Bryste gydweithio'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Sarah Charlesworth
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y maer yn siarad am ragolygon rhanbarth economaidd wedi ei seilio ar Aber Hafren.

Mae Maer Bryste wedi dweud bod angen i'r ddinas gydweithio gyda Chaerdydd.

Os nad yw hyn yn digwydd, meddai, bydd y ddwy ddinas yn wynebu'r risg o fod ar eu colled yn economaidd oherwydd rhanbarthau dinesig mawr gogledd Lloegr fel Manceinion.

Yn ôl George Ferguson, dylai'r ddwy ddinas roi'r gorau i gystadlu gyda'i gilydd mewn nifer o feysydd.

Roedd yn siarad ag arweinwyr busnes ac academyddion yng Nghaerdydd am ragolygon rhanbarth economaidd wedi ei seilio ar Aber Hafren.

Trafnidiaeth

Dywedodd fod angen cysylltiadau trafnidiaeth gwell rhwng y ddwy ardal a'i fod yn poeni fod dinasoedd mawr gogledd Lloegr yn llwyddo i ddenu buddsoddiadau cyfalaf sylweddol.

"Mae llefydd yn y gogledd fel Manceinion a Leeds yn ennill y ddadl yng nghyd-destun yr arian maen nhw wedi ei ddenu o'r llywodraeth ganolog gyda HS2."

Roedd Caerdydd a Bryste yn cystadlu wrth ddenu cwmnïau a swyddi, meddai, ond byddai cystadleuaeth oddi wrth ranbarthau dinesig Ewrop yn llawer mwy.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd rhai arweinwyr yn ne orllewin Lloegr yn poeni wedi i Lywodraeth Cymru brynu Maes Awyr Caerdydd.

Yn ôl Mr Ferguson, doedd dim rhaid i Fryste a Chaerdydd gystadlu ym mhob maes.

"Bryste yw'r maes awyr mwyaf ar gyfer Cymru o ran defnydd a dwi ddim yn credu bod angen cystadlu ym mhob maes.

"Rwy'n meddwl bod yna gryfderau i'r dwyrain o Bont Hafren ar gyfer rhai pethau, a chryfder mwy i orllewin y bont ar gyfer pethau eraill."

£52 miliwn

Roedd Llywodraeth Cymru wedi prynu Maes Awyr Caerdydd am £52 miliwn wedi pryder am ddiffyg buddsoddi.

Cododd nifer y teithwyr 9% o fewn 10 mis cyntaf perchnogaeth gyhoeddus.

Ond er i dros 1 miliwn o bobl deithio o Gaerdydd y llynedd, fe wnaeth Bryste ddenu 4.5 miliwn o deithwyr.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol