Gwerthu dwy ganolfan addysg awyr agored yng Ngwynedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, CPBigwood
Disgrifiad o’r llun,
Daeth Cyngor Dinas Birmingham i gytundeb ynglŷn â chau Bwthyn Ogwen ym mis Gorffennaf.

Bydd dwy gyn-ganolfan addysg awyr agored yng Ngwynedd yn cael eu gwerthu mewn arwerthiant y mis yma.

Cafodd Bwthyn Ogwen yn Nant Ffrancon, ger Bethesda ei gau gan Gyngor Birmingham er mwyn ceisio arbed arian, a hynny ar ôl i'r ganolfan ddarparu llety i blant o'r ddinas am 50 mlynedd.

Mae ymgyrch lleol ar y gweill er mwyn ceisio codi digon o arian i brynu'r ganolfan yn yr arwerthiant wythnos nesaf.

Bydd Cyngor Wolverhampton yn gwerthu Gwersyll Tywyn ym Mhwllheli.

£375,000

Daeth Cyngor Dinas Birmingham i gytundeb ynglŷn â chau Bwthyn Ogwen ym mis Gorffennaf, gan ddweud bod y ganolfan ddim ond yn cael ei defnyddio 55% o'r amser, ac nad oedd y ganolfan yn talu ei chostau ei hun.

Mae gan Bwthyn Ogwen wyth o ystafelloedd cysgu gyda digon o le i tua 40 o blant, ac mae disgwyl i'r adeilad werthu am dros £375,000 yn yr arwerthiant.

Mae Steve Webb o Fethesda wedi helpu sefydlu ymgyrch cymunedol i geisio gwneud cynnig am yr adeilad a'i brynu, dywedodd, "yn gyffredinol mae pobl eisiau ei chadw fel canolfan addysg awyr agored."

Mae Gwersyll Tywyn yn gyn-ffermdy gyda phum ystafell wely, ac mae disgwyl i'r adeilad werthu am tua £120,000 yn yr arwerthiant.

Ffynhonnell y llun, CPBigwood
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gwersyll Tywyn yn gyn-ffermdy gyda phum ystafell wely, ac mae disgwyl i'r adeilad werthu am tua £120,000 yn yr arwerthiant.