Yfed a gyrru: Gwahardd dyn rhag gyrru sgwter

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Andrew Price
Disgrifiad o’r llun,
Methodd Raymond Deakin, 64 oed o'r Rhyl, brawf anadl wrth ochr y ffordd wedi i'w sgwter fynd dros y palmant a bron â throi drosodd.

Mae dyn anabl wedi cael ei wahardd rhag gyrru ei sgwter am flwyddyn wedi iddo gael ei ddal yn gyrru gyda dwywaith y lefel gyfreithiol o alcohol yn ei gorff.

Methodd Raymond Deakin, 64 oed o'r Rhyl, brawf anadl wrth ochr y ffordd wedi i'w sgwter fynd dros y palmant a bron â throi drosodd.

Plediodd yn euog yn Llys Ynadon Prestatyn i yrru cerbyd mecanyddol tra mewn cyflwr anaddas oherwydd alcohol.

Roedd yn rhaid i Deakin adael y sgwter tu allan i'r llys oherwydd y cafodd wybod na fyddai'n cael ei yrru adref.

Ond ni fydd Deakin yn mynychu cwrs ymwybyddiaeth yfed a gyrru oherwydd nad oes ganddo drwydded yrru.

74 microgram o alcohol

Clywodd yr ynadon mai er gwaethaf y ffaith bod y cerbyd, sy'n cael ei bweru gan fatri, yn cael ei ystyried fel cerbyd mecanyddol, nid oedd angen trwydded i'w yrru.

Dywedodd yr erlynydd Rhian Jackson bod aelod o'r heddlu yng nghanol tref y Rhyl ar 29 Medi wedi gweld Deakin yn gyrru gan symud o un ochr i'r llall.

"Gyrrodd y cerbyd dros y palmant gan bron â throi drosodd wrth iddo fynd rownd gornel, felly penderfynodd y swyddog heddlu i'w stopio.

"Methodd brawf anadl wrth ochr y ffordd ac wedi iddo gael ei arestio darganfuwyd bod ganddo 74 microgram o alcohol am bob 100 microgram o anadl, y cyfyngiad cyfreithiol yw 35 microgram.

"Roedd yn berygl i'w hun ac i'r cyhoedd."

'Ychydig wythnosau ofnadwy'

Dywedodd Nia Dawson, ar ran yr amddiffyniad, nad oedd angen trwydded i yrru sgwter, ond y byddai modd ei wahardd rhag gyrru er gwaethaf y ffaith mai hwn oedd yr unig ddull oedd gan Deakin o deithio.

Dywedodd ei fod wedi cael "ychydig wythnosau ofnadwy", wedi iddo gael byrgleriaeth yn ei gartref, dioddef ymosodiad a cholli ffrind agos.

"Roedd popeth wedi mynd yn ormod iddo", meddai.

Derbyniodd Deakin ddirwy o £100 a gorchymyn i dalu costau o £85.

Yn wreiddiol cafodd ei wahardd rhag gyrru am 16 mis, ond wedi i ymholiadau ddangos nad oedd yn gymwys ar gyfer y cwrs fyddai wedi lleihau'r cyfnod hwn o bedwar mis, penderfynodd yr ynadon leihau ei waharddiad i 12 mis.