BAFTA Cymru'n rhoi gwobr arbennig i Pobol y Cwm

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cast presennol Pobol y Cwm

Mae BAFTA Cymru wedi cyflwyno Gwobr Arbennig i gyfres Pobol y Cwm ar ei phen-blwydd yn 40n oed.

Cafodd y wobr ei chyflwyno mewn digwyddiad i ddathlu'r pen-blwydd ym Mae Caerdydd nos Iau.

Wedi ei chynhyrchu gan BBC Cymru darlledwyd yr opera sebon am y tro cyntaf ar 16 Hydref, 1974.

Hannah Raybould, Cyfarwyddwr BAFTA Cymru, gyflwynodd y wobr i'r actor Gareth Lewis sydd wedi chwarae rhan Meic Pierce am 39 o flynyddoedd ac yn ymddeol o'r gyfres eleni.

Mae'r gyfres sebon yn cael ei darlledu ar S4C, a'i chynhyrchu gan BBC Cymru.

'Rhagoriaeth'

Dywedodd Hannah Raybould: "Pwrpas BAFTA Cymru yw dathlu rhagoriaeth ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o dalent greadigol o fewn y cyfryngau yng Nghymru.

"Mae Pobol y Cwm wedi bod yn un o gyfresi mwyaf poblogaidd S4C ers i'r sianel ddechrau darlledu ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae nifer fawr o dalentau wedi eu darganfod a'u datblygu."

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru: "Rwy wrth fy modd ac yn ddiolchgar bod BAFTA Cymru wedi anrhydeddu llwyddiannau nodedig Pobol y Cwm wrth i'r gyfres gyrraedd ei phedwar deg.

"Cyfrinach llwyddiant y gyfres dros gymaint o flynyddoedd yw ymroddiad llwyr tîm arbennig iawn o gynhyrchwyr a chast.

"Mae eu camp a'u hirhoedledd yn stori sy'n ysbrydoli - ac mae'n un y gallwn ni ymfalchïo ynddi."

'Yn dipyn o gamp'

Dywedodd Ian Jones, Prif Weithredwr S4C: "Hoffwn longyfarch holl aelodau'r cast a'r criw sydd wedi gweithio ar Pobol y Cwm dros y blynyddoedd ac sy'n dal i wneud hynny.

"Mae pedwar deg mlynedd yn dipyn o gamp ac mae'r gyfres a'i straeon yn dal i fod yn hynod berthnasol i wylwyr S4C heddiw.

"Mae'r gyfres yn dal i fod yn rhan ganolog o amserlen S4C, ac rwy'n siŵr y bydd hi'n parhau i fynd o nerth i nerth dros y blynyddoedd i ddod. Pen-blwydd Hapus Pobol y Cwm."