Arglwydd Digby Jones: Mwy o sgiliau, nid mwy o bwerau

Cyhoeddwyd

Mae cyn-weinidog masnach y DU, yr Arglwydd Digby Jones, wedi annog Cymru i ganolbwyntio ar greu gweithlu gyda mwy o sgiliau, yn hytrach na chanolbwyntio ar ddatganoli pwerau treth.

Dywedodd wrth raglen BBC Cymru Wales at Work ei fod yn credu bod y system ariannu bresennol yn annheg tuag at Gymru, a bod gormod o arian yn cael ei roi i'r Alban.

Roedd yr Arglwydd Jones yn dadlau "nad ydi'r Alban yn arbennig" ac nad yw hi'n haeddu cael ei thrin yn wahanol i weddill y DU oherwydd y refferendwm ar annibyniaeth.

Ond ychwanegodd nad rhoi mwy o bwerau treth i Lywodraeth Cymru yw'r ffordd orau, o reidrwydd, o ymdrin â'r ffaith bod Cymru'n colli allan ar arian.

'Byddwch yn ofalus'

Dywedodd y cyn-weinidog, sydd hefyd wedi bod yn bennaeth ar fudiad y CBI: "Beth fyddwn i'n ddweud ydi byddwch yn ofalus am beth ydych chi'n dymuno ei gael, oherwydd efallai y caiff eich dymuniadau eu gwireddu.

"Dim ond drwy gyfoeth y mae modd codi trethi, felly os nad ydych chi'n creu cyfoeth, ni fydd gennych chi'r trethi i'w gwario ar eich gwasanaethau cyhoeddus. Felly byddwch yn ofalus.

"Yn bersonol, rydw i'n credu y byddai Cymru'n dilyn y llwybr anghywir drwy alw am fwy o bwerau ariannol."

Dywedodd yr Arglwydd Digby Jones y dylai Cymru ganolbwyntio ar greu gweithlu gyda sgiliau er mwyn i'r wlad allu cystadlu ar y lefel rhyngwladol.

Ychwanegodd ei bod hi'n "gywilyddus" bod rhai pobl ifanc yn gadael yr ysgol yn 16 oed heb allu darllen, ysgrifennu na defnyddio cyfrifiadur.

Yn ogystal dywedodd bod Cymru wedi gwneud camgymeriad drwy gael gwared ar y sefydliad oedd yn gyfrifol am ddenu buddsoddiad i'r wlad, Awdurdod Datblygu Cymru.

Dywedodd: "Roedd Awdurdod Datblygu Cymru ymysg y gorau yn y byd, ac rydych chi wedi ei golli."