Diffyg meddygon yn bryder yn Aberaeron, Ceredigion

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y pryderon eu lleisio mewn sesiwn holi ac ateb gyda'r bwrdd iechyd

Mae pryder mewn cymuned yng Ngheredigion am wasanaethau iechyd, pan fydd unig feddyg teulu mewn meddygfa yn yr ardal yn gadael ar ddiwedd y mis.

Roedd cleifion Meddygfa Oxford Street yn Aberaeron yn deall y byddai'r unig feddyg, Dr Price-Jones, yn ymddeol o'i swydd ar ddiwedd y mis.

Ond yn dilyn cyfarfod cyhoeddus cafodd ei gynnal gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda nos Iau, mae wedi dod i'r amlwg bod y meddyg yn gadael oherwydd diffyg cefnogaeth gan y bwrdd.

Os yw'r feddygfa am gau, bydd cleifion yn cael eu gyrru i ganolfan Tanyfron, ac mae'r bwrdd iechyd wedi dweud eu bod yn hyderus gyda'r cynlluniau.

Mae gan Feddygfa Oxford Street tua 1,500 o bobl ar eu llyfrau, ac mae 1,000 o'r rheiny wedi derbyn llythyrau yn eu hysbysu y bydd rhaid iddyn nhw gael eu cofrestru yn Nhanyfron.

Fel unig feddyg Oxford Street, dywedodd Dr Price-Jones bod y pwysau gwaith yn fawr, a'i fod wedi methu a dod o hyd i rywun i wneud ei waith er mwyn gallu cymryd gwyliau.

Dywedodd rhai aelodau'r cyhoedd oedd yn y cyfarfod eu bod nhw'n synnu nad oedd y bwrdd iechyd yn gwneud mwy i gefnogi meddyg teulu mewn ardal wledig.

Roedd galwad ar y bwrdd iechyd i gynnal trafodaethau gyda Dr Price-Jones yn gofyn iddo ail-ystyried ei benderfyniad.

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd iechyd eu bod yn hyderus eu bod yn gyrru cleifion i'r meddygfeydd cywir, ac na fydden nhw'n gyrru cleifion i ganolfannau nad oedd yn ddiogel.