Martin Evans wedi ei estraddodi i'r DU

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, National Crime Agency
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Evans o Abertawe, oedd yn gyfrifol am dwyllo pobl yn ne Cymru i fuddsoddi £900,00 mewn fferm estrys, ei arestio yn Ne Affrica ar 2 Awst.

Mae'r Asiantaeth Droseddau Genedlaethol wedi dweud bod y twyllwr a'r gwerthwr cyffuriau, Martin Evans, wedi cael ei estraddodi i'r DU.

Cyrhaeddodd maes awyr Heathrow fore Gwener o Dde Affrica. Mae wedi cael ei drosglwyddo i'r carchar ym Mryste.

Cafodd Evans o Abertawe, oedd yn gyfrifol am dwyllo pobl yn ne Cymru i fuddsoddi £900,00 mewn fferm estrys, ei arestio yn Ne Affrica ar 2 Awst.

Yn 2006, cafodd ei garcharu am 21 mlynedd yn y DU am gynllwynio i ddarparu cocên ac am fasnachu twyllodrus, ond fe ddiflannodd yn 2011 ar ôl methu dychwelyd i'r carchar ar ôl cael ei ryddhau am benwythnos.

Yn 2012 cafodd Evans, sydd hefyd wedi defnyddio'r enwau Martin Roydon Evans, Martin Wayne Evans, Anthony Hall a Paul Kelly, ei gynnwys ar restr o'r bobl yr oedd heddlu'r DU yn fwyaf awyddus i'w dal.

Ar y pryd roedd yr awdurdodau'n amau ei fod yn byw bywyd moethus yn Cyprus.