Dathliadau Cwmderi // Pobol y Cwm's 40th Birthday Celebrations

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Pen-blwydd Hapus Pobol y Cwm! // Happy Birthday Pobol y Cwm!
Disgrifiad o’r llun,
Nia Roberts, arweinydd noson y dathlu // Nia Roberts presented Pobol y Cwm's special night of celebration
Disgrifiad o’r llun,
Emyr Wyn (Dai Sgaffaldie); Gareth Lewis (Meic Pierce); Anita (Nia Caron) gyda gwobr arbennig BAFTA i nodi cyfraniad Pobol y Cwm // Emyr Wyn (Dai Sgaffaldie); Gareth Lewis (Meic Pierce); Anita (Nia Caron) with a special BAFTA presented to Pobol y Cwm to note the series's contribution.
Disgrifiad o’r llun,
Cast a chriw Pobol y Cwm yn mwynhau'r dathliadau // The cast and crew enjoying the celebrations
Disgrifiad o’r llun,
Enillwyr lwcus cystadleuaeth 'Heno' S4C // Lucky winners of S4C's 'Heno' Pobol y Cwm competition enjoying their behind-the-scenes experience
Disgrifiad o’r llun,
Rhai aelodau o'r tîm sy'n dod â Chwmderi yn fyw i'r sgrîn: Aled Ellis (2il Gyfarwyddwr Cynorthwyol); Sharon Jones (Adolygydd Sgriptiau); Nerys Wyn Thomas (Adolygydd Sgriptiau); Gwenllian Gravelle (Rheolwr Cynhyrchu) // Some of the team that bring Pobol y Cwm to living rooms across Wales: Aled Ellis (2nd Assistant Director); Sharon Jones (Script Supervisor); Nerys Wyn Thomas (Script Supervisor); Gwenllian Gravelle (Production Manager)
Disgrifiad o’r llun,
Fyddai 'na ddim rhaglen heb rhain! Andy Lloyd (Goleuo); Tony Burt (Sain); Delyth Williams (Cynhyrchydd Gweithredol); Jonathan Griffiths (Goleuo); Matt Harrison (Camera) // There wouldn't be a programme without these team members! Andy Lloyd (Lighting); Tony Burt (Sound); Delyth Williams (Executive Producer); Jonathan Griffiths (Lighting); Matt Harrison (Camera)
Disgrifiad o’r llun,
Simon Watts (Gethin); Sharon Roberts (Gaynor); Llinos Haf Williams (3ydd Cynorthwydd Cynhyrchu); Tara Bethan (Angela); Bethan Ellis Owen (Ffion); Maria Pride (Debbie) // Simon Watts (Gethin); Sharon Roberts (Gaynor); Llinos Haf Williams (3rd Production Assistant): Tara Bethan (Angela); Bethan Ellis Owen (Ffion); Maria Pride (Debbie)
Disgrifiad o’r llun,
Ashley Branwell a Jo Conti sy'n gofalu am y gwisgoedd // Ashley Branwell and Jo Conti are responsible for all the characters' costumes
Disgrifiad o’r llun,
Catrin Evans (Awdur) a Terry Dyddgen-Jones. Mae Terry ymhlith y criw dethol fu'n actio yn y gyfres cyn symud tu ôl i'r llenni fel Cyfarwyddwr. Ers gadael Cwmderi mae e'n un o Gyfarwyddwyr rheolaidd cyfres boblogaidd Coronation Street // Catrin Evans (Author) and Terry-Dyddgen Jones. Terry was a cast member in the 1970s before becoming a Director. He's now a Director on another long-running series, Coronation Street.
Disgrifiad o’r llun,
Mae tynged rhai o gymeriadau Cwmderi yng ngofal Anna-Lisa Jenaer (Awdur), Marged Parry (Golygydd Stori), Annes Wyn (Cynhyrchydd Stori) a Llinos Gerallt (Awdur). Mae Marged yn ferch i un o'r awduron gwreiddiol, y diweddar Gwenlyn Parry // The fate of some of Cwmderi's residents lies with Anna-Lisa Jenaer (Author), Marged Parry (Story Editor), Annes Wyn (Story Producer) and Llinos Gerallt (Author). Marged is the daughter of one of Pobol y Cwm's original authors, the late Gwenlyn Parry
Disgrifiad o’r llun,
Rhydian Lewis (Golygydd Sgript); Gareth Huw Jones (Cynorthwy-ydd 1af); Gruffudd Owen (Golygydd Stori); Osian Edwards (Golygydd Sgript) // Rhydian Lewis (Script Editor); Gareth Huw Jones (1st Assistant); Gruffudd Owen (Story Editor); Osian Edwards (Script Editor)
Disgrifiad o’r llun,
Arwyn Davies (Mark); Nest Gwenllian Roberts (Cynhyrchydd Sgript); Andrew Teilo (Hywel) // Arwyn Davies (Mark); Nest Gwenllian Roberts (Script Producer); Andrew Teilo (Hywel)
Disgrifiad o’r llun,
Ynyr Williams, Cynhyrchydd y Gyfres; Gareth Lewis (Meic Pierce); Megan Harries (Lisabeth Miles) a Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru // Gareth Lewis (Meic Pierce) who joined the cast in 1975 and Lisabeth Miles (Megan Harries) who appeared in the very first episode in 1974. Also picured are Series Producer, Ynyr Williams (left) and Rhodri Talfan Davies, Director, BBC Wales