Chwilio am eiriau?

Cyhoeddwyd

Mae Geiriadur BBC Cymru wedi gorfod cau gan fod y dechnoleg oedd yn cefnogi'r wefan wedi cael ei diffodd. Dyma ddetholiad o eiriaduron a gwefannau eraill allai fod o ddefnydd i chi.

Geiriaduron ar-lein

Y gyfrol Saesneg i Gymraeg fwyaf o'i math - ar gael ar-lein.

Geiriadur hanesyddol safonol. Dilynwch @geiriadur ar Twitter i dderbyn Gair y Dydd.

Yn ogystal â chwilio am eiriau, mae'r Gweiadur hefyd yn cynnig cyngor gramadegol.

Geiriaduron Termau

Mae sawl geiriadur termau hefyd i'w cael ar-lein. Mae'n bosib cael mynediad at y rhan fwyaf ohonyn nhw, gan gynnwys Y Termiadur Addysg, drwy Termau.org.

Mae TermCymru, sef casgliad o'r termau mae cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd, hefyd ar gael.

Ap Geiriaduron

Gallwch chi hefyd gael geiriadur ar eich ffôn symudol drwy lawrlwytho'r Ap Geiriaduron. Wedyn byddwch yn gallu chwilio am eiriau heb orfod cysylltu â'r we.