Sieciau Dylan Thomas ar werth mewn ocsiwn yn Llundain

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Bonhams
Disgrifiad o’r llun,
Un o sieciau Dylan Thomas i berchennog tafarn, Phil Richards.

Bydd trysorau sy'n gysylltiedig â Dylan Thomas ar werth yn neuadd arwerthu Bonhams yn Llundain ar 12 Tachwedd.

Ymysg y trugareddau fydd dwy siec fownsiodd, wedi eu harwyddo y bardd Dylan Thomas, i berchennog ei dafarn leol.

Mae'r sieciau £3 wedi eu gwneud yn daladwy i Phil Richards, sef perchennog Tafarn y Cross, un o hoff dafarndai'r bardd yn Nhalacharn, Sir Gaerfyrddin.

Mae Bonhams yn amcangyfrif fod gwerth y sieciau yma oddeutu £3,000.

Roedd y Cross House Inn yn un o gyrchfannau rheolaidd Thomas pan oedd yn byw yn Nhalacharn rhwng 1949-1953.

Ffynhonnell y llun, Bonhams
Disgrifiad o’r llun,
Bydd llun o Dylan Thomas, wedi ei arwyddo gan y bardd yn rhan o'r arwerthiant.

Cyrchfan yfed

Yn ôl pob tebyg, mae'r dafarn, sy'n fwy adnabyddus fel Gwesty'r Brown yn y dref, wedi cyfrannu at y lleoliad ffuglennol ar gyfer y ddrama radio, Under Milk Wood.

Dyma'r sieciau olaf i'r bardd eu hysgrifennu ychydig wythnosau cyn iddo farw ar daith yn America ar 9 Tachwedd, 1953.

Cafodd y sieciau eu tynnu mewn cangen o Fanc Barclays yn Llundain, lle oedd y bardd yn byw ac yn gweithio, a lle cafodd y rhan helaeth o Under Milk Wood ei ysgrifennu.

Hefyd ar werth bydd copi o'r argraffiad cyntaf o gyfrol 'Collected Poems' y bardd sydd wedi ei ddyddio Tachwedd 1952 - y mis â'i cyhoeddwyd.

Mae disgwyl i'r llyfr gyrraedd amcan bris o £1,000 i £1,500.

Mae trydedd eitem fydd ar werth, sef llawer o ffotograffau, llyfrau llofnodi a phethau cofiadwy eraill wedi cael amcan bris o £600 i £800.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Dylan Thomas wedi cyflwyno'r argraffiad cyntaf o'i gerddi i deulu'r 'Richards'

Hefyd gan y BBC