Damwain Abertawe: Oedi ar ffordd brysur

Cyhoeddwyd

Bu oedi ar ffordd Fabian Way yn Abertawe bnawn Sadwrn wedi damwain ffordd.

Fe gafodd heddlu a chriwiau tân eu galw wedi'r digwyddiad toc wedi hanner dydd.

Bu'n rhaid i fenyw gael ei thorri'n rhydd o'i char gan ddiffoddwyr o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Yn ôl Heddlu'r De, chafodd hi ddim ei hanafu'n ddifrifol, ond fe gafodd ei chludo i'r ysbyty.

Roedd y ffordd wedi ei rhwystro'n rhannol am oddeutu awr wrth i'r gwasanaethau brys ddelio â'r sefyllfa.