Dwy chwaer yn eu harddegau ar goll

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Sussex Police
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y chwiorydd wedi bod yn byw yn y Caribî

Mae'r heddlu wedi gofyn am gymorth y cyhoedd wrth iddyn nhw chwilio am ddwy chwaer sydd wedi mynd ar goll o'u cartref maeth yn Goring-by Sea ger Worthing yn Sussex.

Does neb wedi gweld Elesha Joseph, 16, nac Olivia Joseph, 15, ers iddyn nhw gael swper tua 6 o'r gloch nos Fercher.

Mae'r heddlu'n creu y gallen nhw fod ym Mhenarth ym Mro Morgannwg.

Mae'r ddwy yn ddu ac mae eu gwallt wedi ei blethu.

Mae Elesha'n bum troedfedd a dwy fodfedd ac yn gwisgo sbectol; credir ei bod hi'n gwisgo cot lwyd a jîns glas.

Mae Olivia'n bum troedfedd a thair modfedd a chredir ei bod hi'n gwisgo cot goch tywyll, sgert hir ac esgidiau du.

Credir nad oedd gan y naill na'r llall arian na ffôn symudol gyda nhw pan adawon nhw, ond mae yna bosibilrwydd bod y ddwy ym Mhenarth.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Rob Walker: "Yn amlwg rydyn ni'n awyddus i ffeindio'r ddwy mor fuan â phosib. Mae ganddyn nhw berthnasau mewn rhannau eraill o'r DU ac mae'n bosib eu bod wedi ceisio ymuno â nhw.

"Rydyn ni'n gwneud ymholiadau eang wrth i ni geisio cael hyd i Elesha ac Olivia ond fe fydden ni'n annog unrhyw un a allai fod wedi eu gweld nhw neu sy'n gwybod ble maen nhw i gysylltu â'r heddlu'n syth."