Cyn-bennaeth Rygbi Rhanbarthol Cymru, Stuart Gallacher wedi marw

  • Cyhoeddwyd
Stuart GallacherFfynhonnell y llun, Huw Evans picture agency

Yn 68 oed, mae cyn-bennaeth Rygbi Rhanbarthol Cymru, Stuart Gallacher wedi marw.

Roedd Gallacher hefyd yn gyn-brif weithredwr yng nghlybiau Llanelli a'r Scarlets.

Roedd y gŵr o Lanelli yn aelod o fwrdd Cwpan Rygbi Ewropeaidd am 16 mlynedd.

Yn eu gêm yn erbyn Toulon ddydd Sul, mae chwaraewyr y Scarlets yn gwisgo bandiau du am eu breichiau i gofio amdano.

Yn ogystal, mae munud o dawelwch yn cael ei gynnal yng nghyfarfod blynyddol Undeb Rygbi Cymru ym Mhort Talbot a chyn gêm y Gweilch yn erbyn Treviso.

"Heblaw am ei deulu, fe roddodd Stuart ei fywyd i'r gêm ac mae ei gyfraniad ar hyd y blynyddoedd yn deyrnged deilwng i'w ymroddiad a'r ffyddlondeb," meddai prif weithredwr URC, Roger Lewis.

Yn ei yrfa fel chwaraewr rygbi'r undeb, fe enillodd Gallacher gap i Gymru yn erbyn Ffrainc yn 1970.

Yna, fe symudodd i fyd rygbi XIII, gan ymuno â Bradford Northern, cyn symud i Keighley yn 1975.

Bryd hynny, fe chwaraeodd i dîm rygbi XIII Cymru yn erbyn Ffrainc a Lloegr, ac yng Nghwpan Rygbi XIII y Byd yn erbyn Seland Newydd a Ffrainc.