BBC Cymru Fyw

Casglu sbwriel bob tair wythnos yn Nwyfor

Published

Fe fydd Cyngor Gwynedd yn dechrau casglu sbwriel bob tair wythnos yn ardal Dwyfor yr wythnos hon.

Mae'r cyngor wedi dosbarthu 15,000 o becynnau, yn rhoi gwybodaeth i drigolion yr ardal am y newidiadau.

Fydd 'na ddim newid i'r gwasanaeth casgliadau ailgylchu a gwastraff bwyd wythnosol, na chwaith y gwasanaeth casglu gwastraff gardd pob pythefnos.

Fel rhan o'r newidiadau, mae'r cyngor yn dosbarthu "cartgylchu" pwrpasol i rai cartrefi yn Nwyfor.

Trigolion Dwyfor ydi'r cyntaf i dderbyn y cartiau.

Maen nhw wedi eu gwneud o dri bocs glas ar olwynion lle gellir postio deunyddiau i'w hailgylchu drwy flwch ym mhob bocs - papur a cherdyn yn y top, eitemau plastig yn y canol a photeli a jariau gwydr, caniau, tuniau, ffoil ac aerosols yn y gwaelod.

Yna gall y cartgylchu gael ei bowlio ar ochr y ffordd yn barod ar gyfer casgliad ailgylchu wythnosol y Cyngor.

Lledu'r cynllun yn 2015

Mae disgwyl i'r cynllun gael ei gyflwyno yn ardaloedd Arfon a Meirionnydd yn 2015.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Amgylchedd:

"Gan fod y trefniadau newydd yn cychwyn ar 20 Hydref, byddwn yn annog trigolion ardal Dwyfor o'r sir i ddarllen y pecyn gwybodaeth yn ofalus a dechrau defnyddio eu calendr newydd.

"Ond, mae'n bwysig cofio mai dim ond casgliadau gwastraff gweddilliol, sef y bin olwyn gwyrdd neu fagiau du fydd, o 20 Hydref, yn cael eu casglu pob tair wythnos."

Fe ychwanegodd y cynghorydd fod yr awdurdod "yn annog trigolion sydd ag unrhyw bryderon am y trefniadau newydd hyn i gysylltu gyda thîm gwastraff ac ailgylchu'r Cyngor a fydd yn hapus i'w helpu."

Straeon perthnasol

  • Cyngor Gwynedd: Casglu biniau bob tair wythnos