Merch o Fangor ar goll

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, North Wales Police

Mae Heddlu'r Gogledd yn chwilio am ferch 15 oed sydd ar goll o'i chartref ym Mangor, Gwynedd.

Does neb wedi gweld Tiffany Danielle Hughes ers iddi adael ei chartref yn y ddinas ar Hydref 18.

Mae hi'n 5'1" a chanddi wallt coch.

Roedd hi'n gwisgo siwmper lwyd, legins du, esgidiau gwyn ac yn cario bag llaw brown.

Gall unrhywun â gwybodaeth am Tiffany gysylltu â Heddlu'r Gogledd ar 101.