Canslo apwyntiadau oherwydd streic radiograffyddion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science Photo Library

Mae mwy na 400 o apwyntiadau sgan a phelydr-x wedi eu canslo ledled Cymru wrth i radiograffyddion gynnal streic bedair awr o hyd, a hynny fel rhan o anghydfod dros gyflog ac ariannu.

Mae gweithredu diwydiannol Cymdeithas y Radiograffyddion yn effeithio ar naw ysbyty yng Nghymru.

Does dim un apwyntiad brys nag apwyntiad yn ymwneud â chanser wedi ei ganslo na'i ohirio.

Fe ddywedodd y byrddau iechyd eu bod yn gwneud popeth o fewn eu gallu i leihau'r dryswch, ac yn ceisio cynnig opsiynau eraill.

Mae cynlluniau i bicedu y tu allan i nifer o ysbytai - yng Nghaerdydd, Abertawe, Casnewydd, Aberystwyth, Wrecsam a Bangor.

Fe ddywedodd swyddog prif weithredol y gymdeithas, Richard Evans: "Mae'r galw am wasanaethau diagnostig yn cynyddu 10% bob blwyddyn, ond dyw nifer y staff a'r buddsoddiad mewn offer newydd ddim yn ddigon i ateb y galw gan gleifion sydd angen y gwasanaeth."