Carchar am dwyllo elusen

Cyhoeddwyd

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod dyn o'r Rhyl wedi twyllo mwy na £20,000 o'r elusen wnaeth o sefydlu er mwyn codi arian i blant yn dioddef o ganser a lewcemia.

Fe wnaeth Martin Lawley, 59 oed, ddefnyddio'r arian i fynd a'i wraig Angela, 55 oed, ar wyliau i'r Unol Daleithiau.

Yn ôl yr erlyniad fe wnaeth Lawley barhau i gymryd arian o'r elusen ar ôl cael ei holi gan yr heddlu.

Roedd Lawley wedi dweud wrth yr heddlu: "Rwyf bron yn 60, felly nes i feddwl waeth i mi gael 'chydig o hwyl cyn bod y cyfan ar ben."

Cafodd ei garcharu am 18 mis.

£14,000

Dywedodd y barnwr Niclas Parry: "Mae'n anodd credu eich bod wedi gostwng i lefel mor isel, a defnyddio enw elusen sy'n codi arian i blant sy'n dioddef o ganser a lewcemia er mwyn twyllo'r cyhoedd - a hynny er mwyn budd ei hun gan gynnwys gwyliau i'r Unol Daleithiau.

Ar ôl cael ei holi gan yr heddlu am y tro cyntaf, fe wnaeth Lawley gymryd £14,000 arall o'r gronfa a'i wario ar wyliau yn Llundain a Chaeredin.

Clywodd y llys fod Angela Lawley yn gwybod beth oedd ei gwr yn ei wneud ond heb ymyrryd. Ond fe wnaeth y barnwr gydnabod mai hi oedd yr unig un oedd yn gofalu am fab sydd ag anawsterau dysgu dwys.

Dywed yr amddiffyniad fod Ms Lawley nawr wedi gwahanu o'i gŵr.

Plediodd yn euog i gynorthwyo twyll a chafodd wyth mis o garchar gohiriedig.

Hefyd am bedwar mis fe fydd hi'n gaeth i amodau cyrffyw 19:00 i 06:00.

Fe wnaeth Martin Lawley gyfaddef i gyhuddiad o ffugio enw dau ymddiriedolwr, a chyhuddiad arall o dwyll.