BBC Cymru Fyw

Cwmni diogelwch yn agor pencadlys newydd yng Nghymru

Published
image copyrightAlert Logic
image captionMae'r cwmni yn agor swyddfeydd newydd yng nghanol Caerdydd
Ddydd Mercher, mae cwmni diogelwch ar y we yn agor pencadlys newydd yng Nghaerdydd, gan greu bron i 130 o swyddi.
Mae cwmni Alert Logic, sydd a'i brif bencadlys yn Houston, Texas, yn cynnig gwasanaethau diogelwch data ar y we.
Bwriad y cwmni yw ehangu i farchnadoedd Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica, a'r gobaith yw y bydd 300 o swyddi yn cael eu creu o fewn tair blynedd.
Cyhoeddodd y cwmni eu bod yn symud ym mis Ebrill, a dyma un o'r busnesau cyntaf i symud i mewn i Ardal Fenter Canol Caerdydd.
Fe gafodd y cwmni £1.15m gan Lywodraeth Cymru gan ddweud eu bod wedi dewis Caerdydd oherwydd y cysylltiadau trafnidiaeth a'r prifysgolion lleol oedd yn ymchwilio i'r maes diogelwch ar y we.
Mae'r cwmni eisoes wedi agor canolfan ddata yng Nghasnewydd, ond bydd y rhan fwyaf o staff wedi eu lleoli yng Nghaerdydd.
Dywedodd is-lywydd Alert Logic yn Ewrop, David Howorth, bod y cwmni wedi cael sawl ymholiad yn ddiweddar, ar ôl i luniau preifat nifer o sêr ffilm a cherddoriaeth gael eu rhoi ar y we.
Ychwanegodd bod angen i fusnesau fod yr un mor wyliadwrus.
"Nid yn unig y dechnoleg sy'n bwysig, mae angen i bobl - unigolion sy'n gweithio mewn cwmnïau - gael y pethau syml yn gywir.
"Mae'n bwysig sicrhau bod cyfrineiriau yn anodd i'w datrys ac nad yw pobl yn gadael eu cyfrifiaduron yn agored."

Straeon perthnasol

  • Cwmni diogelwch yn creu 130 o swyddi yng Nghaerdydd a Chasnewydd