Cwmni diogelwch yn agor pencadlys newydd yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
SwyddfaFfynhonnell y llun, Alert Logic
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmni yn agor swyddfeydd newydd yng nghanol Caerdydd

Ddydd Mercher, mae cwmni diogelwch ar y we yn agor pencadlys newydd yng Nghaerdydd, gan greu bron i 130 o swyddi.

Mae cwmni Alert Logic, sydd a'i brif bencadlys yn Houston, Texas, yn cynnig gwasanaethau diogelwch data ar y we.

Bwriad y cwmni yw ehangu i farchnadoedd Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica, a'r gobaith yw y bydd 300 o swyddi yn cael eu creu o fewn tair blynedd.

Cyhoeddodd y cwmni eu bod yn symud ym mis Ebrill, a dyma un o'r busnesau cyntaf i symud i mewn i Ardal Fenter Canol Caerdydd.

Fe gafodd y cwmni £1.15m gan Lywodraeth Cymru gan ddweud eu bod wedi dewis Caerdydd oherwydd y cysylltiadau trafnidiaeth a'r prifysgolion lleol oedd yn ymchwilio i'r maes diogelwch ar y we.

Mae'r cwmni eisoes wedi agor canolfan ddata yng Nghasnewydd, ond bydd y rhan fwyaf o staff wedi eu lleoli yng Nghaerdydd.

Dywedodd is-lywydd Alert Logic yn Ewrop, David Howorth, bod y cwmni wedi cael sawl ymholiad yn ddiweddar, ar ôl i luniau preifat nifer o sêr ffilm a cherddoriaeth gael eu rhoi ar y we.

Ychwanegodd bod angen i fusnesau fod yr un mor wyliadwrus.

"Nid yn unig y dechnoleg sy'n bwysig, mae angen i bobl - unigolion sy'n gweithio mewn cwmnïau - gael y pethau syml yn gywir.

"Mae'n bwysig sicrhau bod cyfrineiriau yn anodd i'w datrys ac nad yw pobl yn gadael eu cyfrifiaduron yn agored."