BBC Cymru Fyw

Gareth Davies yw cadeirydd newydd URC

Published

Mae prif weithredwr y Dreigiau, Gareth Davies, wedi ei ethol yn gadeirydd Undeb Rygbi Cymru yn dilyn pleidlais o aelodau bwrdd yr undeb.

Ar ôl 11 mlynedd, daeth cyfnod David Pickering yn y swydd i ben yn y cyfarfod yn Stadiwm y Mileniwm nos Fawrth.

Dywedodd prif weithredwr URC, Roger Lewis, y byddai'r cadeirydd newydd yn cael ei gefnogaeth lawn.

Bydd Davies yn gadael ei swydd gyda'r Dreigiau yn fuan.

Proffil o gadeirydd newydd URC, Gareth Davies

Roedd aelod arall o'r bwrdd, Martin Davies, hefyd wedi ei enwebu fel ymgeisydd ar gyfer swydd y cadeirydd.

Mae Ken Hewitt wedi ei ethol i barhau fel dirprwy gadeirydd URC.

Dywedodd Gareth Davies: "Mae'n fraint cael fy ethol yn gadeirydd URC.

"Hoffwn ddiolch i Fwrdd y Cyfarwyddwyr am eu cefnogaeth ac am roi ffydd yn fy ngallu i gynrychioli Undeb Rygbi Cymru yn y rôl yma.

"Mae cefnogaeth gymaint o glybiau hefyd wedi bod yn galonogol."

Diolchodd Mr Davies hefyd i David Pickering, am y "cyfraniad enfawr y mae wedi ei wneud dros yr 11 mlynedd diwethaf".

"Mae'n rhaid i ni barhau i ddatblygu i gipio'r cyfleoedd a delio gyda'r heriau sydd o'n blaenau ac rydw i'n benderfynol o sicrhau bod URC yn gorff rheoli y gallwn ni fod yn falch ohono."

media captionGareth Davies URC

'Cyfnod cyffrous'

Dywedodd prif weithredwr yr undeb, Roger Lewis, ei fod yn amlwg pa mor bwysig yw rôl y cadeirydd i'r gêm yng Nghymru.

"Rydw i'n edrych ymlaen at gael gweithio yn agos gyda Gareth wrth i ni geisio parhau a datblygu ein rôl fel camp genedlaethol Cymru ac yn wlad allweddol ar lefel uchaf y gêm ryngwladol," meddai.

"Mae'r busnes yn llwyddo, mae ein statws rhyngwladol yn gryf ac mae ein ffocws ar y gêm gymunedol yn cynnig buddion wrth gryfhau rhwydwaith y gamp ar lawr gwlad.

"Gallwn ni ddim ymlacio ac mae cyfnod cyffrous o'n blaenau i bawb sy'n rhan o rygbi Cymru."

Straeon perthnasol

  • Proffil o gadeirydd newydd URC, Gareth Davies