Dyn wedi dwyn £40,000 drwy ffugio anaf difrifol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Alan Knight wedi honni bod ganddo anabledd difrifol

Mae dyn o Abertawe wedi cyfaddef cymryd £40,000 drwy dwyllo cymydog, ar ôl iddo honni bod ag anabledd difrifol.

Roedd Alan Knight, 47, wedi ffugio'r cyflwr, a chafodd ei ddal gan yr heddlu ar ôl iddo fynd i siopa ac ar wyliau.

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod Knight, oedd yn honni nad oedd yn gallu symud ei gorff o'i wddf i lawr, wedi cael ei ddal ar gamerâu cylch cyfyng yn cerdded o amgylch archfarchnad, ac yn gyrru ei gar i Dorset.

Fe wnaeth Knight gyfaddef dwyn a ffugio, a bydd yn cael ei ddedfrydu fis nesaf.

Clywodd y llys bod Knight yn hawlio budd-daliadau ar ôl honni ei fod wedi dioddef anaf difrifol i'w wddf.

Roedd ei wraig Helen, 33, wedi honni bod rhaid iddi ofalu am ei gwr ar ôl yr anaf.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Knight ei weld yn cerdded o amgylch archfarchnad
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ei wraig Helen yn honni ei bod yn gofalu am ei gwr ers iddo gael ei anafu

Clywodd y llys bod Knight wedi cymryd arian o gynilion pensiynwr oedd yn gymydog iddo, drwy ei dwyllo.

Cafodd £41,570 ei gymryd o gyfrif banc Ivor Richards, a defnyddiodd Knight yr arian i dalu am wyliau ac am garafán yn Dorset.

Fe wnaeth yr heddlu geisio dwyn achos yn erbyn Knight "o leiaf dwywaith", ond aeth Knight a'i hun i'r ysbyty yn honni bod ei gyflwr wedi gwaethygu.

Ond fe welodd meddygon yn yr ysbyty bod Knight yn bwyta, yn sychu ei wyneb ac yn ysgrifennu.

Clywodd y llys bod y banc wedi ad-dalu'r arian gafodd ei gymryd i Mr Richards.