Gwaddol 'Steddfod Sir Gâr: Gŵyl flynyddol?

Cyfarfod Gwaddol Eisteddfod

Mae Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Sir Gaerfyrddin eleni wedi galw am sefydlu gŵyl Gymraeg barhaol ar gyfer tref Llanelli.

Mi gafodd yr awgrym ei wneud mewn cyfarfod i drafod gwaddol y Brifwyl yn Ysgol Dewi Sant yn y dre' nos Fawrth.

Mae arbenigwr iaith blaenllaw wedi galw hefyd am sefydlu ail ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y dref.

Yn ôl cadeirydd y pwyllgor, Gethin Thomas, mae'n rhaid cynnal y Cymreictod gafodd ei sbarduno gan y 'steddfod eleni.

Fe ddywedodd fod "pawb wedi mwynhau y 'steddfod a'r gweithgaredde'n arwain at y 'steddfod," a bod angen adeiladu ar hynny gan ddefnyddio'r Gymraeg yn y digwyddiadau mawr yng nghalendr y dre', fel bod "pawb yn coladu ac yn dathlu'r Gymraeg".

'Creu bwrlwm'

Yn ôl Cefin Campbell, sy'n ymgynghorydd iaith, mae 'na "dueddiad i feddwl am Lanelli a'r cyffiniau fel rhan Saesnigaidd o Sir Gar," er bod 'na nifer o siaradwyr Cymraeg yn y dre'.

Ychwanegodd fod "cymaint o siaradwyr Cymraeg - cudd 'falle - ar ôl gadael addysg Gymraeg ac ati," a bod angen eu "tynnu nhw'n ôl at y Gymraeg" drwy gynnal gweithgareddau a chreu'r bwrlwm ddaeth gyda'r 'Steddfod.

Roedd Mr Campbell hefyd yn ffyddiog y bydd 'na ail ysgol uwchradd yn dod i'r ardal.

"Fe ddaw hynny yn naturiol, gyda thŵf addysg Gymraeg yn y sector gynradd," meddai.