Gwaddol 'Steddfod Sir Gâr: Gŵyl flynyddol?

Cyhoeddwyd

Mae Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Sir Gaerfyrddin eleni wedi galw am sefydlu gŵyl Gymraeg barhaol ar gyfer tref Llanelli.

Mi gafodd yr awgrym ei wneud mewn cyfarfod i drafod gwaddol y Brifwyl yn Ysgol Dewi Sant yn y dre' nos Fawrth.

Mae arbenigwr iaith blaenllaw wedi galw hefyd am sefydlu ail ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y dref.

Yn ôl cadeirydd y pwyllgor, Gethin Thomas, mae'n rhaid cynnal y Cymreictod gafodd ei sbarduno gan y 'steddfod eleni.

Fe ddywedodd fod "pawb wedi mwynhau y 'steddfod a'r gweithgaredde'n arwain at y 'steddfod," a bod angen adeiladu ar hynny gan ddefnyddio'r Gymraeg yn y digwyddiadau mawr yng nghalendr y dre', fel bod "pawb yn coladu ac yn dathlu'r Gymraeg".

'Creu bwrlwm'

Yn ôl Cefin Campbell, sy'n ymgynghorydd iaith, mae 'na "dueddiad i feddwl am Lanelli a'r cyffiniau fel rhan Saesnigaidd o Sir Gar," er bod 'na nifer o siaradwyr Cymraeg yn y dre'.

Ychwanegodd fod "cymaint o siaradwyr Cymraeg - cudd 'falle - ar ôl gadael addysg Gymraeg ac ati," a bod angen eu "tynnu nhw'n ôl at y Gymraeg" drwy gynnal gweithgareddau a chreu'r bwrlwm ddaeth gyda'r 'Steddfod.

Roedd Mr Campbell hefyd yn ffyddiog y bydd 'na ail ysgol uwchradd yn dod i'r ardal.

"Fe ddaw hynny yn naturiol, gyda thŵf addysg Gymraeg yn y sector gynradd," meddai.