Ffrae iechyd: Rhoi cleifion mewn perygl?

Cyhoeddwyd

Mae cyfarwyddwr y Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru yn poeni y bydd y ffrae am y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn rhoi cleifion a staff mewn perygl.

Daw'r pryder yn dilyn ffrae rhwng gweinidog iechyd Cymru, Mark Drakeford, ac ysgrifennydd iechyd llywodraeth San Steffan, Jeremy Hunt, am gyflwr y gwasanaeth yng Nghymru.

Ddydd Mercher, dywedodd y Daily Mail bod cleifion yng Nghymru yn marw wrth aros am driniaeth, a honnodd bod bron i 1,400 o gleifion yng Nghymru yn aros o leiaf blwyddyn am lawdriniaeth, o'i gymharu â llai na 600 yn Lloegr.

Yn ôl Tina Donnelly, o'r Coleg Nyrsio Brenhinol, mae gwasanaethau iechyd ledled y DU dan bwysau, ac mae dadlau ymysg gwleidyddion yn ychwanegu at y pwysau hwnnw.

Hefyd ddydd Mercher, daeth i'r amlwg bod arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Kirsty Williams, wedi ysgrifennu at Mr Hunt yn herio ei honiadau yn ymwneud â chleifion o Gymru yn cael eu trin dros y ffin.

Disgrifiad o’r llun,
Mae gwleidyddion yn 'codi ofn' drwy ddadlau, medd Tina Donnelly

Ddydd Mawrth, fe wnaeth Mr Drakeford gyhuddo Mr Hunt o geisio "pardduo enw da'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru, a hynny am resymau gwleidyddol".

Dywedodd ei fod wedi "dyfynnu'n ddewisol o adroddiad oedd heb ei gyhoeddi", sef adolygiad sydd wedi ei gynllunio o wasanaethau'r GIG ar draws y DU gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD).

Mae disgwyl i'r adolygiad gymharu'r gwasanaeth iechyd dros wledydd y DU, a bydd yn cael ei gyhoeddi ym mis Chwefror 2015.

Mae Mr Drakeford wedi dweud ei fod yn ystyried comisiynu adroddiad ei hun, os nad yw Mr Hunt yn rhoi'r gorau i "geisio tanseilio'r broses", ond mae Mr Hunt yn dweud na ddylai canfyddiadau'r adroddiad gael eu cuddio gan y cyhoedd.

'Cleifion a staff mewn perygl'

Yn siarad ar BBC Radio Wales, dywedodd Ms Donnelly: "Mae'n hynod siomedig - y cleifion yw canolbwynt darpariaeth rhan fwya' o staff y GIG yng Nghymru - felly mae cael gwleidyddion yn codi ofn am safon y gwasanaeth yma yn ddiangen, o'n safbwynt ni.

"Bob dydd, 'dy ni'n wynebu pwysau yn y cyfryngau - nyrsio gwael, heriau o fewn y GIG - mae e wir yn rhoi cleifion a staff mewn perygl.

"Os feddyliwch chi am fenyw neu ddyn oedrannus, bregus yn aros i ddod i'r ysbyty, ac yn poeni am safon y gofal sy'n aros amdanyn nhw - yna mae hynny'n anfoesol."

Ddydd Mercher, daeth i'r amlwg bod arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Kirsty Williams, wedi ysgrifennu at Mr Hunt i holi mwy am ei sylwadau.

Mae Ms Williams yn cydnabod "bod problemau yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru", ond mae'n herio'r honiadau gafodd eu gwneud gan y gweinidog Ceidwadol.

"Yn nhermau talu, byddwch yn ymwybodol bod yr holl driniaeth sy'n cael ei dderbyn gan gleifion o Bowys yn Henffordd yn cael ei dalu amdano gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys," meddai AC Brycheiniog a Sir Maesyfed yn y llythyr.

"Ni ddylai fod unrhyw awgrym o gwbl bod fy etholwyr yn derbyn neu yn disgwyl derbyn gofal nad yw'n cael ei dalu amdano.

"Yn olaf, rydw i'n anghytuno eich bod chi'n honni bod fy etholwyr sy'n cael eu trin yn Henffordd yn achosi 'pwysau mawr' ar y system yn Lloegr.

"Mewn gwirionedd, mae trin cleifion o Gymru yn Ysbyty'r Sir (yn Henffordd) yn helpu i sicrhau'r gwasanaethau yno drwy gyfrannu yn sylweddol at y nifer o gleifion sydd eu hangen i gynnal ysbyty o'i faint."

Disgrifiad o’r llun,
Cyhuddodd Mick Antoniw y Ceidwadwyr o chwarae 'triciau budr' am resymau gwleidyddol

'Triciau Budr'

Fore Mercher, cyhuddodd AC Llafur dros Bontypridd, Mick Antoniw y Ceidwadwyr o chwarae "triciau budr" mewn cyswllt a phapur "asgell dde" y Daily Mail.

Fe wnaeth hefyd amddiffyn bygythiad Llafur Cymru y byddan nhw'n comisiynu adroddiad eu hunain gan yr OECD ar sail "ymyrraeth gwleidyddol" yn y broses gan Mr Hunt.

Ond dywedodd AS y Ceidwadwyr dros Sir Fynwy, David Davies, bod Llafur yn ceisio atal adroddiad fyddai'n niweidiol i'r blaid.

Dywedodd wrth BBC Cymru y byddai'r Toriaid eisiau gweld adroddiad yr OECD yn cael ei chyhoeddi "cyn gynted a phosib a byddai'n well... cyn yr etholiad i ni fedru archwilio honiad Llafur mai nhw yw plaid y GIG".

Ddydd Mercher, dywedodd y Daily Mail bod cleifion yng Nghymru yn marw wrth aros am driniaeth, a honnodd bod bron i 1,400 o gleifion yng Nghymru yn aros o leiaf blwyddyn am lawdriniaeth, o'i gymharu â llai na 600 yn Lloegr.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol