Arestio tri mewn ymchwiliad i ysgol arbennig ym Mhowys

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe gaeodd Ysgol a Chartref Womaston ym mis Awst

Mae tri o bobl wedi cael eu harestio fel rhan o ymchwiliad i honiadau o gam-drin corfforol gan staff mewn ysgol i blant ag anableddau dysgu ym Mhowys.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi arestio dyn 62 oed a dwy ddynes, 49 a 60 oed, ar amheuaeth o esgeuluso plant.

Daw'r arestiadau fel rhan o'r ymchwiliad i Gartref ac Ysgol Womaston yn Walton, ger Llanandras.

Cafodd y tri eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Roedd Womaston, cartref ac ysgol i blant rhwng 11 ac 19 oed sydd ag anableddau dysgu fel awtistiaeth, yn cael ei reoli gan elusen MacIntyre. Fe gaeodd yr ysgol ar Awst 31.