Yn euog o lofruddio dyn am rif ei gerdyn banc

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd David Lewis ei guro ar ei ben dros 100 o weithiau cyn cael ei dagu i farwolaeth

Mae dyn 28 wedi ei gael yn euog o lofruddio dyn er mwyn cael côd ei gerdyn banc.

Cafodd Gareth Jones ei rhyddhau o garchar bum niwrnod cyn ymosod ar David Lewis, 45 oed, wrth iddo gerdded ar lwybr ger afon yng Nghaerdydd.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd ei fod wedi cael ei guro dros 100 o weithiau ar ei ben tan iddo ddatgelu'r côd, yna cafodd ei dagu i farwolaeth ac fe gafodd ei gorff ei daflu i Afon Taf.

Roedd Jones wedi treulio hanner dedfryd o chwe blynedd yn y carchar am drywanu ei gariad yn ei phen gyda fforc.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Gareth Wyn Jones wedi gwadu llofruddiaeth

Fe wadodd llofruddio Mr Lewis, ond plediodd yn euog i ddynladdiad ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll. Roedd yn honni ei fod yn diodde' rhyw fath o "bennod seicotig" pan ymosododd ar Mr Lewis o Ystrad Mynach.

Mynnodd yr erlynydd Vincent Coughlin QC fod Jones yn "gwybod yn iawn beth yr oedd yn ei wneud" a'i fod wedi brolio i'w ffrindiau beth yr oedd wedi gwneud yn fuan wedi'r digwyddiad.

Cytunodd y rheithgor gan ganfod Jones yn euog o lofruddiaeth.

Bydd yn cael ei ddedfrydu maes o law.