Archwilydd 'yn fodlon' ar fonitro ariannu cwmni dawns

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cwmni dawns: cymryd camau 'cyn diwedd y mis'

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi dweud ei fod "yn fodlon" ar sut yr oedd Cyngor Celfyddydau Cymru yn monitro ariannu Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Roedd yr arolygiad yn sgil pryderon am reolaeth y cwmni wedi i'r cyfarwyddwr artistig a rhan fwya bwrdd y cyfarwyddwr adael yn 2013.

Dywedodd Huw Vaughan Thomas, yr Archwilydd Cyffredinol, fod "rhai pryderon" ynghylch cyfnod sefydlu strwythur newydd i'r cwmni.

Mae llefarydd ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru wedi dweud eu bod "yn falch ... eu bod wedi gweithredu'n effeithiol."

Pryderon

Fe gododd pryderon am reolaeth a threfn lywodraethol y cwmni ym mis Ebrill pan ddaeth adroddiad cyfrinachol i law BBC Cymru.

Yn ystod 2014-15 fe fydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru'n derbyn cyllid o £853,125 gan Gyngor y Celfyddydau.

Yn ôl yr adroddiad, nid oedd y bwrdd yn medru "gweithredu'n briodol" ac fe alwodd cyn aelod o'r bwrdd ar gadeirydd y cwmni, Andrew Davies, i ymddiswyddo.

Yn sgil yr arolygiad mae £40,000 yn ychwanegol wedi ei roi i'r cwmni i benodi rheolwyr newydd.

Dywedodd Cadeirydd Cwmni Dawns Cenedlaethol, Andrew Davies: "Dwi'n croesawi'r penderfyniad yr Archwilydd Cyffredinol ac yn hapus i adrodd ein bod yn bwriadu cyhoeddi penodiad cyfarwyddwr celf a phrif weithredwr newydd cyn diwedd y mis."

Ffynhonnell y llun, Reuters

'Arian trethdalwyr'

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar ddiwylliant, Bethan Jenkins, ei bod yn "falch" fod yr arolygiad wedi bod oherwydd ei bod yn "hanfodol i arian trethdalwyr gael ei reoli'n iawn" a "chreu strwythur sy'n sicrhau'r safonau uchaf posib."

Ychwanegodd fod ansefydlogrwydd Cwmni Dawns Cenedlaethol yn parhau i "beri gofid" o ystyried swm yr arian cyhoeddus i gefnogi'r gwaith.

Straeon perthnasol