AS yn cyfadde iddo gael ei dwyllo

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Alan a Helen Knight

Mae Aelod Seneddol Gorllewin Abertawe, Geraint Davies, wedi cyfadde iddo gael ei dwyllo gan Alan Knight oedd wedi honni bod ganddo anabledd difrifol a bod yr heddlu yn ei gam-drin.

Dywedodd Mr Davies iddo gymryd diddordeb yn yr achos, gan ysgrifennu at yr heddlu wedi iddo gyfarfod â gwraig Alan Knight, Helen.

Bwriad Knight oedd osgoi erlyniad yn sgil twyllo cymydog o £40,000.

Ffynhonnell y llun, Athena Pictures
Disgrifiad o’r llun,
Alan Knight yn cyrraedd y llys gyda'i wraig Helen

Aeth i'r "ysbyty o leiaf ddwywaith" er mwyn osgoi achosion llys.

Dywedodd yr heddlu bod troseddau Knight yn "gynllwyn twyll tymor hir."

'Celwydd i gyd'

Dywedodd yr AS: "Disgrifiodd Helen Knight gyflwr meddygol difrifol ei gŵr a dywedodd iddo gael ei gam-drin gan yr heddlu.

"Roedd yn gelwydd i gyd.

"Yn amlwg, mae'n rhaid i mi ymchwilio i honiadau difrifol fel hyn a chymryd gair pobl."

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Alan Knight ei ddal ar gamera'n siopa gyda'i wraig

Ychwanegodd: "Mae'n amlwg bod Alan Knight yn llawn twyll ac yn wynebu dirwy yn y llys."

Roedd Knight yn byw ar fudd-daliadau wedi iddo honni ei fod yn dioddef o anaf difrifol i'w wddf.

Roedd ei wraig 33 oed yn honni iddi orfod gofalu amdano.

Ymddangosodd Knight yn Llys y Goron Abertawe ddydd Mawrth a phledio'n euog. Bydd yn cael ei ddedfrydu fis nesaf.