Treisiwr yn rhyddhau fideo

  • Cyhoeddwyd
Ched EvansFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ched Evans ei garcharu am dreisio dynes 19 oed.

Mae'r pêl-droediwr Ched Evans wedi gwenud datganiad ar fideo gan ddweud ei fod yn benderfynol "o barhau gyda'r frwydr i glirio ei enw."

Cafodd y pêl-droediwr rhyngwladol, 25 oed, ei ryddhau o'r carchar ddydd Gwener ar ôl treulio hanner ei ddedfryd o bum mlynedd dan glo am dreisio dynes mewn gwesty yn Rhuddlan, Sir Ddinbych.

Mae'r chwaraewr oedd ar lyfrau Sheffield United yn dweud ei fod yn awyddus i chwarae pêl-droed eto.

Hyd yn hyn mae wedi gwrthod cais gan y BBC am gyfweliad.

Dim ymddiheuriad

Roedd ei gariad Tasha wrth ei ochr yn y datganiad fideo.

Yn y neges ar ei wefan bersonol mae'n dweud: "Fe wnes i benderfyniad gwirion gan siomi'r bobl oedd yn ymddiried ynof i, yn bennaf Tasha ac ein teuluoedd.

"Mae'n anrhydedd prin gallu chwarae pêl-droed proffesiynol.

"Nawr fy mod i wedi cwblhau fy nedfryd ...fy ngobaith yw gallu dychwelyd i chwarae pêl-droed.

"Rwy wedi dysgu gwers boenus, a phe bawn yn gallu dychwelyd, byddaf yn gwneud hynny gyda gwyleidd-dra. Rwyf am gael ail gyfle, ond dwi'n gwybod nad pawb fyddai'n cytuno."

Doedd yna ddim ymddiheuriad am ei drosedd ar y fideo.

150,000 wedi arwyddo deiseb

Mae mwy na 150,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn annog y clwb i beidio ag ail-arwyddo'r chwaraewr.

Cafodd ei garcharu am bum mlynedd wedi i reithgor ei gael yn euog o dreisio dynes mewn gwesty ym mis Mai 2011.

Mae'r Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol, y corff sy'n ymchwilio i achosion posibl o gamweinyddu cyfiawnder, wedi dweud y bydd ymchwiliad i achos Evans yn dechrau o fewn wythnosau.