Radio Cymru: 'Ffigyrau siomedig'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cwymp sylweddol mewn ffigyrau yn 'siomedig'

Mae nifer gwrandawyr Radio Cymru wedi gostwng i'r lefel isa' erioed, gyda ffigyrau Radio Wales yn dangos gostyngiad sylweddol hefyd.

Mae BBC Cymru yn "siomedig" gyda'r gostyngiad diweddaraf yn sgil y cynnydd a welwyd yn ail chwarter y flwyddyn.

Yn ôl ystadegau diweddaraf Rajar, 105,000 o bobl sydd wedi gwrando ar Radio Cymru yn wythnosol rhwng Gorffennaf a Medi eleni, cwymp o 42,000 o gymharu â ffigyrau'r tri mis blaenorol.

Fe welodd Radio Wales gwymp o 40,000 yn eu cynulleidfa yn ystod yr un cyfnod.

Roedd ystadegau mis Mai i Orffennaf yn awgrymu bod cynulliedfa Radio Cymru yn cynyddu; yn ol yr ystadegwyr roedd 147,000 yn gwrando bryd hynny.

Dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru bod y canlyniadau yn siomedig, a bydd rheolwyr yn astudio manylion y ffigurau gwrando er mwyn cryfhau'r gorsafoedd ar gyfer y dyfodol.

"Tipyn o glec"

Yn siarad ar raglen Dylan Jones ar BBC Radio Cymru y bore mae dywedodd golygydd BBC Radio Cymru, Betsan Powys ei bod yn teimlo yn "aruthrol o siomedig, mae'n dipyn o glec" ac y byddai yn "gweithio yn galed i godi'r ffigyrau."

Bu Betsan Powys yn amddiffyn ei phenderfyniad i ailwampio amserlen yr orsaf ym Mis Mawrth gan ddweud ei bod "wedi cyflwyno newid gan fod cyfnod hir wedi bod o ddirywio, roedd angen newid."

Roedd yna gysur i'r orsaf hefyd, yn ôl Betsan Powys, gan fod yr ystadegau yn awgrymu fod lefelau gwerthfawrogiad y gynulleidfa wedi codi a bod gwrandawyr yn gwrando am gyfnodau hwy.

" Tipyn o gamp fydd darbwyllo'r rhai sy'n gwrando nemor ddim yn Gymraeg i wrando ar Radio Cymru. Mae'n her i'r orsaf i gyd."