Damwain Y Felinheli: Dyn wedi marw

  • Cyhoeddwyd
heddlu

Bu farw dyn yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau gar ger Y Felinheli yng Ngwynedd.

Roedd y dyn a fu farw yn teithio mewn Ford KA ar y B4547 ger Y Felinheli ychydig cyn 1830 nos Fercher. Dywedodd yr heddlu ei fod yn 26 oed ac yn hanu o ardal Manceinion.

Cafodd gyrrwr y car ei anafu yn ddifrifol.

Dywedodd Steve Roberts o Heddlu'r Gogledd "Fe allwn gadarnhau fod dyn oedd yn teithio yn y car wedi cael anafiadau angheuol."

"Mae'r gyrrwr wedi cael anafiadau difrifol iawn ac mae'n cael triniaeth yn Ysbyty Gwynedd."

Mae'r heddlu wedi apelio am dystion.