Llofruddiaeth Afon Taf : Carchar am oes

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Y llofrudd Gareth Wyn Jones

Yn Llys y Goron Caerdydd cafodd Gareth Wyn Jones ei garcharu am oes am lofruddio dyn yn y brifddinas.

Gorchmynnwyd cadw'r llofrudd yn y carchar am o leiaf 20 mlynedd.

Cafodd David Lewis ei guro ar ei ben dros 100 o weithiau cyn cael ei dagu i farwolaeth.

Clywodd y llys iddo ddioddef yr ymosodiad er mwyn i'r llofrudd gael côd ei gerdyn banc.

Cafodd Gareth Jones ei ryddhau o'r carchar bum niwrnod cyn ymosod ar David Lewis, 45 oed, wrth iddo gerdded ar lwybr ger afon yng Nghaerdydd.

Clywodd y llys ei fod wedi cael ei guro dros 100 o weithiau ar ei ben tan iddo ddatgelu'r côd, yna cafodd ei dagu i farwolaeth ac fe gafodd ei gorff ei daflu i Afon Taf.

Roedd Jones wedi treulio hanner dedfryd o chwe blynedd yn y carchar am drywanu ei gariad yn ei phen gyda fforc.

Fe wadodd llofruddio Mr Lewis, ond plediodd yn euog i ddynladdiad ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll. Roedd yn honni ei fod yn diodde' rhyw fath o "bennod seicotig" pan ymosododd ar Mr Lewis o Ystrad Mynach.

Mynnodd yr erlynydd, Vincent Coughlin QC, bod Jones yn "gwybod yn iawn beth yr oedd yn ei wneud" a'i fod wedi brolio i'w ffrindiau beth yr oedd wedi gwneud yn fuan wedi'r digwyddiad.

Cytunodd y rheithgor gan ganfod Jones yn euog o lofruddiaeth.

Wrth ddedfrydu Jones dywedodd y Barnwr Nicola Davies "Rydw i o'r farn eich bod wedi lladd David Lewis er mwyn mantais bersonol.

"Doedd gan David Lewis ddim rheswm i roi arian i chi, na chwaith ei gerdyn banc. Mi wnaethoch chi geisio defnyddio ei gerdyn banc ddwywaith o fewn oriau o'i ladd.

"Fe wnaethoch gerdded gydag e, ac o fewn munudau, fe wnaeth dynnu arian allan o'r peiriant arian.

"Ar ôl hynny fe aethoch lawr i lan Afon Taf lle cafodd ei ladd. Roedd hyn yn ymddygiad bwriadol wnaeth arwain at farwolaeth greulon."

Ffynhonnell y llun, South Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Gareth Wyn Jones