Bygythiad i 228 o swyddi tân y Gogledd

  • Cyhoeddwyd
tan
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwasnaeth tân ac achub wedi gofyn am ymateb i'r syniadau

Fe allai dros 200 o ddiffoddwyr tân golli eu swyddi yn ôl Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Mae'r Awdurdod yn ymgynghori ar sut i wneud arbedion, ac mae dileu swyddi cymaint â 228 o ddiffoddwyr tân yn cael ei ystyried.

Hefyd maen nhw yn ystyried cau saith o orsafoedd yn y rhanbarth, a chael gwared ag un o'r ddwy injan dân yn Wrecsam.

Mae'r ddogfen drafod yn gofyn am sylwadau gan awdurdodau lleol yr ardal yn ogystal â'r cyhoedd, cyn iddyn nhw ddod i unrhyw benderfyniad.

'Pwysau ariannol'

Mewn datganiad dywedodd yr Awdurdod: "Mae pwysau ariannol ar wasanaethau cyhoeddus yn golygu bod angen gwneud penderfyniadau anodd ynglŷn â chwrdd â galwadau am wasanaethau gyda chyllidebau sydd yn crebachu."

Yn ôl yr Awdurdod un opsiwn arall fyddai gofyn i'r awdurdodau lleol yn yr ardal gynyddu eu lefelau cyllido er mwyn cynnal y lefel presennol o wasanaeth.

Byddai hyn yn costio rhwng £83,000 a £125,000 ychwanegol i bob cyngor sir yn y gogledd.

Mae disgwyl trafodaethau dwys rhwng penaethiaid y gwasanaeth tân a'r cynghorau sir yn ystod yr wythnosau nesaf.

Dywedodd yr Awdurdod eu bod yn bwriadu cyhoeddi eu cynlluniau terfynol ar gyfer y gwasanaeth yn y gwanwyn.