Marwolaeth tân: AS yn mynnu atebion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Dyfed Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Angel Smith wedi tân yn ei chartref ym mis Mehefin.

Mae teulu merch dair oed fu farw wedi tân yn ei chartref wedi gofyn pam nad oedd ambiwlans ar gael i'w helpu hi.

Roedd yn rhaid i gar heddlu gludo Angel Smith i'r ysbyty wedi iddi gymryd dros hanner awr i ambiwlans gyrraedd y tân yng Nghaerfyrddin, meddai'r Aelod Seneddol ar gyfer Gorllewin Caerfyrddin a De Phenfro, Simon Hart.

Dywedodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru eu bod wedi ymchwilio i'r digwyddiad ar 15 Mehefin.

Mae Mr Hart wedi mynnu atebion ar ran teulu Angel ynglŷn â'r sefyllfa "gwbl annerbynniol".

Roedd y tân wedi cynnau yn y tŷ ym Mryn Gorwel, Caerfyrddin.

Galwodd y cymdogion y gwasanaethau brys wedi iddyn nhw weld mwg du yn dod o'r tŷ.

Cafodd Angel, a'i mam, Alice Smith, eu hachub gan ddiffoddwyr tân, a neidiodd tad y ferch allan o'r ffenest.

Ymchwiliad 'llawn'

Dywedodd Mr Hart bod nifer o bobl wedi treulio 20 munud yn ceisio achub Angel tra'r oeddyn nhw'n disgwyl i'r ambiwlans gyrraedd.

Cafodd ei chludo i Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin gan swyddogion yr heddlu, ond yn ddiweddarach bu'n rhaid ei throsglwyddo i Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, ble y bu farw.

Mae'r Aelod Seneddol wedi derbyn ffigyrau gan Heddlu Dyfed-Powys sy'n dangos bod yr heddlu wedi gorfod cludo 68 o bobl i'r ysbyty yn y cyfnod rhwng Ebrill ac Awst eleni.

Yn ogystal dywedodd Mr Hart ei fod wedi darganfod bod tri allan o'r chwe ambiwlans yn ne orllewin Cymru ddim ar ddyletswydd ar yr un amser ar ddiwrnod y tân.

Mewn llythyr i Mr Hart, dywedodd cyn-brif weithredwr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Elwyn Price-Jones bod ymchwiliad 'llawn' wedi ei gwblhau.

Dywedodd Mr Price-Jones, sydd wedi ymddeol o'i swydd fis diwethaf am resymau iechyd, bod yr ymddiriedolaeth yn adolygu y system codio ar gyfer tanau mewn tai, wedi iddi ddod i'r amlwg bod yr alwad o Fryn Gorwel heb gael ei nodi fel galwad "Goch" (perygl i fywyd) yn y lle cyntaf.