Cwest Nida Naseer: Dyfarniad agored

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae'r crwner wedi cofnodi dyfarniad agored yn y cwest i farwolaeth Nida Naseer.

Roedd Nida yn 18 oed pan aeth ar goll o'i chartref yn ardal Pillgwenlli o Gasnewydd.

Roedd hi wedi gadael ei chartref er mwyn rhoi'r biniau allan, a hynny heb gôt nag esgidiau, pan aeth ar goll ym mis Rhagfyr y flwyddyn ddiwethaf.

Cafwyd hyd i'w chorff ar 27 Mawrth eleni, a hynny yng Ngwlyptiroedd Casnewydd, tua phedair milltir o'i chartref.

'Dirgelwch'

Mae cwestiynau'n parhau i fod heb eu hateb ynglŷn â marwolaeth Nida, wrth i'r cwest yng Nghasnewydd glywed ei bod hi'n "bosibl" ei bod hi wedi syrthio o bont fewn i'r Afon Wysg.

Clywodd y gwrandawiad nad oedd cadarnhad bod unrhyw un wedi ei gweld ers iddi fynd ar goll ac nid oedd yr archwiliad post mortem wedi dangos unrhyw arwydd o anafiadau.

Dywedodd y crwner, David Bowen: "Methodd ymchwiliadau'r heddlu a darganfod unrhyw dystiolaeth o sut, pryd ac ym mha gyflwr, gafodd corff Miss Naseer ei roi yn yr afon.

"Mae sut cafodd ei chorff ei roi yn yr afon yn ddyfalu pur.

"Nid yw'r cwest hwn am ystyried dyfalu, ond yn hytrach am ystyried ffeithiau.

"Disgrifiodd tad Miss Naseer ei diflaniad fel dirgelwch.

"O'r dystiolaeth rydw i wedi'i glywed, rydw i'n credu bod y disgrifiad hwnnw'n addas."