Cynllun fferm solar i Wrecsam

  • Cyhoeddwyd
Parc solar
Disgrifiad o’r llun,
Fferm solar i gynhyrchu 5 MWp o egni i ardal Wrecsam

Mae cwmni ynni adnewyddol a gyhoeddodd gynlluniau i adeiladu fferm solar ym Mhenrhyn Llyn wedi cyhoeddi ail gynllun i ardal Wrecsam.

Byddai'r parc solar yn cael ei adeiladu ar dir amaethyddol rhwng Acrefair a Penycae.

Y bwriad yw creu gwerth 5 MWp o ynni, trwy ddefnyddio miloedd o baneli wedi eu gosod ar ffrâm fetel 2.5 metr o uchder.

Dywedodd y cwmni, Lightsource, y byddai'r paneli solar yn gallu darparu pŵer i werth 1,350 o dai.

Mae'r cwmni yn cynnal "noson wybodaeth gymunedol" ar 28 o Hydref.

Maent eto i wneud cais am ganiatâd cynllunio gan Gyngor Wrecsam.

Cyhoeddodd y cwmni gynlluniau am brosiect mwy ym Moduan ger Pwllheli fis Awst.

Mae sawl parc solar wedi eu cymeradwyo yng Nghymru yn ddiweddar, yn rhannol o ganlyniad i gymorthdaliadau gan Lywodraeth y DU.