Lluniau: Artes Mundi 6 // Artes Mundi 6 in Pictures

  • Cyhoeddwyd
Renata Lucas
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwaith Renata Lucas 'Falha' yn astudiaeth o berthynas yr unigolion a'r gofod sydd yn yr arddangosfa // An ambitious installation of hinged sheets of plywood by Renata Lucas examines the relationship between individuals and the space of the gallery
You are the Prime Minister
Disgrifiad o’r llun,
'You are the Prime Minister' ydi un rhan o arddangosfa Karen Mirza a Brad Butler // 'You are the Prime Minister' by Karen Mirza a Brad Butler refers to a scholarship exam at Eton College, the school attended by 19 of Britain's Prime Ministers
Disgrifiad o’r llun,
Cael paned yng nghwmni 'The Iron Lady' // Having a chat under the watchful eye of 'The Iron Lady'
Disgrifiad o’r llun,
Mae Sharon Lockhart yn archwilio'r berthynas rhwng hwyl a gwaith gyda phwyslais ar weithwyr a'u pecynnau bwyd // Sharon Lockhart examines work and play and focuses on workers' and their lunch boxes
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'The Visitors' gan Ragnar Kjartansson o Wlad yr Iâ wedi ei seilio ar berfformiad cerddorol sy'n dangos meddyliau creadigol ar waith // 'The Visitors' by Iceland's Ragnar Kjartansson depicts individual creative minds at work while performing music
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwaith Renzo Martens yn cael ei arddangos yng Nghanolfan Gelfyddydau'r Chapter // The Artes Mundi exhibition this year is in 3 locations - Ffotogallery Penarth, National Museum and the Chapter Arts Centre
Disgrifiad o’r llun,
Episode 1 gan Renzo Martens // Episode 1 by Renzo Martens. The artist takes a trip to the Chechyen borders and examines the destroyed city of Grozny
Disgrifiad o’r llun,
Mae Theaster Gates yn 'When We Believe' wedi dod â grŵp o wrthrychau at ei gilydd i archwilio'r berthynas anweledig rhwng yr ysbryd a llafur // Theaster Gates examines the relationship between the invisible mysterious workings of spirit and labour in 'When We Believe'
Disgrifiad o’r llun,
Mae Theaster Gates yn defnyddio cerfluniau, arddangosfa a pherfformiad i geisio pontio'r bwlch rhwng celf a bywyd // Theaster Gates' practice includes sculpture, installation, performance and urban interventions that aim to bridge the gap between art and life
Disgrifiad o’r llun,
Mae dylanwad Affrica ar waith Renzo Martens o Frwsel. Mae'r cerfluniau wedi eu seilio ar hunan bortreadau gan weithwyr mewn planhigfeydd yng Ngweriniaeth y Congo // Renzo Martens's work is influenced by African poverty. The sculptures are based on self-portraits made by Congolese plantation workers.
Disgrifiad o’r llun,
Rhan o Exodus (2014) gan Carlos Bunga o Bortiwgal // Part of Exodus (2014) by Carlos Bunga. The title of the work suggests themes such as mass migration, transient lifestyles and nomadic lives
Disgrifiad o’r llun,
Rhan arall o waith Carlos Bunga // Cadmium Yellow Light Hue, another exhibit by Carlos Bunga