Cyn-sêr y byd rygbi yn codi arian

Gan Aled Scourfield
Newyddion BBC

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Dylan Rees ei anafu wrth chwarae rygbi

Daeth torf o dros 1,500 i gefnogi gêm rygbi arbennig l yn Aberteifi ddydd Sadwrn i godi arian ar gyfer plismon 34 oed o'r ardal gafodd ei anafu yn ddifrifol mewn gêm rygbi yng Nghaerdydd dros ddeunaw mis yn ôl.

Fe wnaet un o gyfeillion bore oes Dylan Rees o Landudoch, Geraint Czech, deithio o Darwin yn Awstralia i fod yn rhan o'r tîm o ffrindiau wnaeth herio Tîm Dethol Llywydd Oes Clwb Rygbi Aberteifi.

Fe deithiodd eraill o'r tîm o Ffrainc a Dubai i chwarae.

Roedd criw o ffrindiau, a fuodd yn chwarae gyda Dylan i dîm ieuenctid Aberteifi, yn gwisgo eu 'sgidiau rygbi unwaith eto ar gyfer yr achlysur.

Fe fuodd Dylan Rees yn gweithio fel plismon yn ardal Pontypridd cyn iddo gael ei anafu mewn tacl wrth chwarae i Glwb Rygbi Cymry Caerdydd ar gaeau Llandaf.

Cefnogi'r digwyddiad

Wrth iddo gael ei gludo i'r Ysbyty Athrofaol mewn ambiwlans, fe ddirywiodd ei gyflwr a bu'n rhaid iddo gael llawdriniaeth frys er mwyn atal gwaedlif ar yr ymennydd.

Mae'n parhau i gael triniaeth yno, ac mae ei rieni Graham a Gwen yn ymwelwyr dyddiol, ynghyd â gweddill y teulu.

Fe ddaeth nifer o sêr y byd rygbi i Aberteifi i gefnogi'r digwyddiad.

Roedd cyn-faswr Cymru, Jonathan Davies, sydd yn gefnder i Dylan yn bresennol. Mae Brynmor Williams, cyn-fewnwr Cymru a'r Llewod, wedi bod yn gyfaill i dad Dylan ers degawdau.

"Mae lot o fois yn dod lawr i gefnogi: Mae Jonathan Davies yn dod, ma e'n gefnder i Dylan, Tommy David yn dod, JPR Williams, John Davies, Tom Shanklin ac Iestyn Thomas, lot o sêr yn dod i gefnogi'r achos... galle'r anaf yma fod wedi digwydd i unrhyw un."

Disgrifiad o’r llun,
Dylan Rees XV

Angen help

Yn ôl un o drefnwyr y diwrnod, Rhys Morgan, mae pobl Aberteifi wedi bod yn hynod o gefnogol:

"Mae pobl yr ardal wedi bod yn grêt...so ni'r Cardis a'r enw gorau yn y byd ond mae'r ardal wedi dod mas i helpu'r achos yma."

Gobaith trefnwyr y gêm yw codi o leia' £30,000 i Dylan Rees a'r teulu.

Dywedodd Brynmor Williams wrth y Post Cyntaf: "Er ei bod hi'n neis i weld Dylan yn gwella rhywfaint, mae ei gyflwr yn parhau i fod yn ddifrifol, felly mae angen help ariannol arno fe."

Dechreuodd y gem ar gae Clwb Rygbi Aberteifi am 1430 ar ddydd Sadwrn, 25 Hydref, gyda ocsiwn fawr yn y Clwb am 1800. Mae ocsiwn hefyd yn cael ei chynnal ar y we.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd torf o dros 1,500 yn gwylio