Cyn-sêr y byd rygbi yn codi arian

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Fe ddaeth torf o dros 1,500 i gefnogi'r gweithgareddau

Fe lwyddodd gêm rygbi arbennig yn Aberteifi godi dros £50,000 ar gyfer plismon 34 oed o'r ardal gafodd ei anafu yn ddifrifol mewn gêm rygbi yng Nghaerdydd dros ddeunaw mis yn ôl.

Fe wnaeth un o gyfeillion bore oes Dylan Rees o Landudoch, Geraint Czech,deithio o Darwin yn Awstralia i fod yn rhan o'r tîm o ffrindiau oedd yn herio Tîm Dethol Llywydd Oes Clwb Rygbi Aberteifi.

Fe wnaeth aelodau eraill o'r tîm deithio o Ffrainc a Dubai i chwarae yn y gem ddydd Sadwrn.

Roedd criw o ffrindiau, a fuodd yn chwarae gyda Dylan i dîm ieuenctid Aberteifi, yn gwisgo eu 'sgidiau rygbi unwaith eto ar gyfer yr achlysur.

Fe fuodd Dylan Rees yn gweithio fel plismon yn ardal Pontypridd cyn iddo gael ei anafu mewn tacl wrth chwarae i Glwb Rygbi Cymry Caerdydd ar gaeau Llandaf.

Image copyright other
Image caption Cafodd Dylan Rees ei anafu wrth chwarae rygbi

Cefnogi'r digwyddiad

Wrth iddo gael ei gludo i'r Ysbyty Athrofaol mewn ambiwlans, fe ddirywiodd ei gyflwr a bu'n rhaid iddo gael llawdriniaeth frys er mwyn atal gwaedlif ar yr ymennydd.

Mae'n parhau i gael triniaeth yno, ac mae ei rieni Graham a Gwen yn ymwelwyr dyddiol, ynghyd â gweddill y teulu.

Mae disgwyl y bydd llu o sêr y byd rygbi yn teithio i Aberteifi i gefnogi'r digwyddiad.

Fe fydd cyn-faswr Cymru, Jonathan Davies, sydd yn gefnder i Dylan yn bresennol. Mae Brynmor Williams, cyn-fewnwr Cymru a'r Llewod, wedi bod yn gyfaill i dad Dylan ers degawdau.

"Mae lot o fois yn dod lawr i gefnogi: Mae Jonathan Davies yn dod, ma e'n gefnder i Dylan, Tommy David yn dod, JPR Williams, John Davies, Tom Shanklin ac Iestyn Thomas, lot o sêr yn dod i gefnogi'r achos... galle'r anaf yma fod wedi digwydd i unrhyw un."

Image caption Roedd yna dros 1,500 yn gwylio'r gem
Image caption Dylan Rees XV

Angen help

Yn ôl un o drefnwyr y diwrnod, Rhys Morgan, mae pobl Aberteifi wedi bod yn hynod o gefnogol:

"Mae pobl yr ardal wedi bod yn grêt...so ni'r Cardis a'r enw gorau yn y byd ond mae'r ardal wedi dod mas i helpu'r achos yma."

Dywedodd Brynmor Williams wrth y Post Cyntaf: "Er ei bod hi'n neis i weld Dylan yn gwella rhywfaint, mae ei gyflwr yn parhau i fod yn ddifrifol, felly mae angen help ariannol arno fe."