Arestio dyn wedi tân mewn fflat

Cyhoeddwyd

Cafodd dyn ei arestio a bu'n rhaid i'w gymdogion adael eu cartrefi yn Wrecsam yn dilyn tân mewn fflat nos Sadwrn

Dywed yr heddlu iddynt gael eu galw i ardal Rhosddu ychydig cyn hanner nos Sadwrn oherwydd pryderon fod dyn gyda chyllell yn ceisio newidio ei hun.

Dywedodd llefarydd fod y dyn wedi gwrthod cydweithredu ac i blismyn weld mwg yn dod o un o'r ystafelloedd.

Fe wnaeth yr heddlu a diffoddwyr fynd i'r fflat a bu'n rhaid darbwyllo'r dyn i ddod oddi ar y to cyn ei arestio.