Cynllun gwaith yn cyrraedd ei darged

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Hydratech-Evans Coolants
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cynllun wedi cyflogi 12,730 ers Ebrill 2012

Mae cynllun i sicrhau gwaith dros dro i bobl ifanc wedi cyrraedd ei darged o greu 16,000 o gyfleoedd gwaith - a hynny 18 mis yn gynnar.

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae Twf Swyddi Cymru, sy'n helpu pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed i gael gwaith am chwe mis, wedi creu 16,108 o gyfleoedd ac wedi cyflogi 12,730 ers Ebrill 2012.

Y targed gwreiddiol gafodd ei osod oedd cyrraedd 16,000 erbyn Mawrth 2016.

Dywedodd y dirprwy weinidog sgiliau, Julie James ei bod hi'n hynod o falch fod y cynllun wedi cyrraedd y targed yn gynnar.

Mae Twf Swyddi Cymru yn talu cyflog i bobl a hynny yn y gobaith y byddan nhw'n cael cynnig swydd ar ddiwedd y chwe mis.

Mae'r ystadegau yn dangos bod wyth cyfle o bob 10 a grëir gan Twf Swyddi Cymru yn y sector preifat.

'Cyffrous'

Dywedodd Ms James:

"Nid yw llwyddiant Twf Swyddi Cymru a'r lleihad yn nifer y bobl ifanc ddi-waith yng Nghymru yn gyd-ddigwyddiad.

"Mae'n amlwg bod y rhaglen yn rhoi help i bobl ifanc i ddechrau gyrfaoedd amrywiol a chyffrous.

"Dwi wrth fy modd bod cymaint o gyflogwyr yn y sector preifat yn sylweddoli'r manteision sydd ar gael o roi gwaith i'r rheini rhwng 16 a 24 mlwydd oed."

Ym mis Medi, roedd adroddiad annibynol yn feirniadol o'r fenter, gan ganfod y byddai'r mwyafrif o bobl wedi dod o hyd i waith heb y cynllun.