Damwain: Ffordd wedi cau

Cyhoeddwyd

Mae'r A40 wedi ei gau i'r ddau gyfeiriad yn dilyn damwain y tu allan i westy'r Manor yn Crug Hywel, Powys.

Dywed Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru eu bod wedi cael eu galw am 14:45.

Yn ôl llefarydd roedd yna ddau gar yn y ddamwain rhwng Crug Hywel a phentref Bwlch.

Cafodd tri o bobl eu hanafu.

Cafodd un dyn ei gludo mewn hofrennydd i'r ysbyty.