Gwasanaeth iechyd: Pennu dyddiad streic

Cyhoeddwyd

Mae undeb Unsain wedi cyhoeddi y bydd aelodau sy'n gweithio i'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn mynd ar streic fis Tachwedd.

Fe fydd aelodau yn gweithredu rhwng 8.30am a 12pm ddydd Llun, Tachwedd 10.

Yn ogystal, fe fydd gweithwyr yn sicrhau eu bod nhw'n cymryd seibiannau ac yn gweithio hyd at oriau eu cytundebau rhwng y dydd Mawrth a'r Gwener canlynol.

Mae nyrsys, therapyddion galwedigaethol, parafeddygon, ysgrifennyddion, cogyddion a chymhorthyddion iechyd ymysg y rhai sy'n gweithredu.

Daw hyn wedi i'r gweinidog iechyd "ddewis anwybyddu argymhelliad" arolwg cyflog y GIG, o gynnig codiad cyflog o 1%.

Yn hytrach, fe gafodd staff gynnig un taliad ychwanegol o £160. Ond yn ôl yr undeb, "gan nad yw'r taliad yn rhan o'r cyflog cyfunol, dyw e ddim yn cyfrannu at bensiwn na gwaith shifft".

'Ewyllys da'

Fe ddywedodd Dawn Bowden, pennaeth iechyd Unsain Cymru:

"Dyw aelodau'r GIG ddim yn gweithredu'n aml, nag ar chwarae bach. I nifer o'n haelodau, dyma fydd y tro cynta' iddyn nhw gerdded allan - roedd y weithred ddiwethaf dros dâl 32 o flynedd yn ôl.

"Mae'r GIG yn gweithredu ar ewyllys da ei gweithwyr, ond mae'r ewyllys da hwnnw'n dechrau crebachu.

"'Dy ni'n deall y cymhlethdodau o fewn y gyllideb Gymreig, ond all y gweithwyr ddim parhau i ddiodde'r bwlch ariannol yn y GIG yng Nghymru."

"Fe fyddwn ni'n gweithio i sicrhau cyn lleied â phosib o drafferth i gleifion, ac mae holl gyflogwyr y GIG yng Nghymru yn ymwybodol o'n bwriad i fynd ar streic."