Steddfod Chubut 2014 mewn Lluniau // Chubut Eisteddfod 2014 in Pictures Lluniau/Pics: Daniel Hughes

  • Cyhoeddwyd
Gaucho
Disgrifiad o’r llun,
Ffordd draddodiadol i gyrraedd y maen llog ym Mhatagonia // The traditional way to arrive for a Gorsedd ceremony in Patagonia
Aelodau o Orsedd y Beirdd // Members of the Gorsedd of Bards at the ceremony in Gaiman
Disgrifiad o’r llun,
Aelodau o Orsedd y Beirdd // Members of the Gorsedd of Bards at the ceremony in Gaiman
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ddawns flodau yn rhan ganolog o dradoddiad Eisteddfod y Wladfa hefyd // As in Wales, the floral dance is a central part of Eisteddfod ceremonies in Patagonia
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na griw da wedi dod ynghyd ar gyfer seremoni'r Orsedd // There's a good gathering of locals and overseas visitors from Wales at the Gorsedd ceremony
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llwyfan yn Nhrelew yn barod ar gyfer y cystadlu // The stage in Trelew is set - let the competition commence!
Disgrifiad o’r llun,
Mae digon o wobrau ar gael i'r cystadleuwyr // There's plenty of prizes for the competitors
Disgrifiad o’r llun,
Edith McDonald, arweinydd corau Gaiman // The choral tradition is strong in Patagonia too - Edith McDonald is the leader of the Gaiman choirs
Disgrifiad o’r llun,
Côr Dynion y Gaiman yn morio canu // The Gaiman Male Choir in full flow
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r beirniaid yn gwrando yn astud ar y cystadlu: Nancy Vilma Jones o Rawson a Rob Nicholls o Gymru // The judges listen intently to the competitions: Nancy Vilma Jones from Rawson and Wales's Rob Nicholls
Disgrifiad o’r llun,
Roedd aelodau o Glybiau Ffermwyr Ifanc Cymru hefyd yn cystadlu // Members of Young Farmers Clubs from Wales were also taking part
Disgrifiad o’r llun,
Mae yna berfformiadau hefyd trwy ddefnyddio offerynnau traddodiadol y Wladfa // There are also performances using traditional Patagonian instruments
Disgrifiad o’r llun,
Dawnsio traddodiadol Cymreig // Traditional Welsh dancing on the stage in Trelew
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llwyfan yn barod ar gyfer seremoni'r Fedal Arian // The stage is set for the Medal Ceremony
Disgrifiad o’r llun,
Ivonne Owen, Cadeirydd Gorsedd y Wladfa yn rhoi'r fedal i Wendell Davies, Cadeirydd Cymdeithas Dewi Sant, Trelew // Ivonne Owen, Chair of the Gorsedd presents the medal to Wendell Davies, Chairman of Trelew's St David's Society
Disgrifiad o’r llun,
Edith Esther Albani, enillydd y Fedal Arian // Edith Esther Albani is delighted to have won the Silver Medal for a poem in Spanish