Cyngor Sir Ddinbych: toriadau 'anochel' i wasanaethau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae £20m o arbedion wedi bod yn barod

Bydd rhaid gwneud toriadau "anochel" i wasanaethau cyhoeddus yn Sir Ddinbych wrth i'r awdurdod geisio arbed £17m dros y ddwy flynedd nesaf.

Fel rhan o'r cynllun diweddara gallai gartrefi gofal gau, gwasanaethau bws gael eu heffeithio a gallai toiledau cyhoeddus gau.

Mae'r cyngor wedi lansio ymgynghoriad ar y cynigion diweddaraf.

Dywedodd arweinydd y cyngor Hugh Evans fod £20m o arbedion wedi bod eisoes "ond ei bod yn bryd gwneud toriadau".

Mae cynghorwyr wedi cytuno i godi costau claddu, y bydd llai o lanhau strydoedd ac i godi £24 y pen am gasglu gwastraff garddio.

Peidio ag ariannu

Gallai'r camau nesa olygu peidio ag ariannu Sinema'r Scala ym Mhrestatyn (£41,000), canolfan Greffatau Rhuthun (£30,000), £166,000 yn llai ar lwybrau bysus a chau chwarter y toiledau cyhoeddus ac arbed hyd at £60,000.

Dywedodd y cyngor eu bod yn ystyried dyfodol cartrefi gofal a gwasanethau oedolion allai arbed £700,000.

Dywedodd y Cynghorydd Evans: "Mae toriadau'n anochel ond dyma'r cynigion y mae'n rhaid i ni eu hystyried wrth bennu cyllideb y flwyddyn nesa."

Bydd cynghorwyr yn eu trafod wedi i'r ymgynghori ddod i ben ar 28 Tachwedd.

Straeon perthnasol