BBC Cymru Fyw

Cyngor Sir Ddinbych: toriadau 'anochel' i wasanaethau

Published
image captionMae £20m o arbedion wedi bod yn barod
Bydd rhaid gwneud toriadau "anochel" i wasanaethau cyhoeddus yn Sir Ddinbych wrth i'r awdurdod geisio arbed £17m dros y ddwy flynedd nesaf.
Fel rhan o'r cynllun diweddara gallai gartrefi gofal gau, gwasanaethau bws gael eu heffeithio a gallai toiledau cyhoeddus gau.
Mae'r cyngor wedi lansio ymgynghoriad ar y cynigion diweddaraf.
Dywedodd arweinydd y cyngor Hugh Evans fod £20m o arbedion wedi bod eisoes "ond ei bod yn bryd gwneud toriadau".
Mae cynghorwyr wedi cytuno i godi costau claddu, y bydd llai o lanhau strydoedd ac i godi £24 y pen am gasglu gwastraff garddio.

Peidio ag ariannu

Gallai'r camau nesa olygu peidio ag ariannu Sinema'r Scala ym Mhrestatyn (£41,000), canolfan Greffatau Rhuthun (£30,000), £166,000 yn llai ar lwybrau bysus a chau chwarter y toiledau cyhoeddus ac arbed hyd at £60,000.
Dywedodd y cyngor eu bod yn ystyried dyfodol cartrefi gofal a gwasanethau oedolion allai arbed £700,000.
Dywedodd y Cynghorydd Evans: "Mae toriadau'n anochel ond dyma'r cynigion y mae'n rhaid i ni eu hystyried wrth bennu cyllideb y flwyddyn nesa."
Bydd cynghorwyr yn eu trafod wedi i'r ymgynghori ddod i ben ar 28 Tachwedd.

Straeon perthnasol

  • Cynghorau Cymru'n clywed faint y byddan nhw'n ei dderbyn