Cyfyngu ar dŵf diwydiant drôn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae sawl maes awyr yng Nghymru wedi caniatâu profion dronau dros y misoedd diwethaf.

Mae perchennog maes awyr wedi rhybuddio y gallai gor-reoleiddio ar ddronau awyr "fygu" tŵf y diwydiant.

Dywedodd Ray Mann bod Maes Awyr Aberporth yng Ngheredigion yn gweld budd gan y galw am hediadau prawf o'r awyrennau bychan, di-beilot.

Bydd pwyllgor yn Nhŷ'r Arglwyddi'n gwrando ar ei dystiolaeth ddydd Llun wrth iddyn nhw bwyso a mesur diogelwch dronau.

Rhybuddiodd Mr Mann bod angen ystyried diogelwch y cyhoedd a datblygiad y diwydiant.

Ar hyn o bryd, mae dronau cyffredin yn cael eu gweithio o bell gan unigolion, cwmnïoedd teledu, yr heddlu ac arolygwyr.

Cyfyngu

Mae adwerthwyr megis Amazon wedi mynegi diddordeb mewn defnyddio dronau i ddosbarthu parseli, ond nid oes caniatâd i'w hedfan dros ardaloedd adeiledig nac ychwaith tu hwnt i olwg y gyrrwr.

Er, mae pryder bod y gyfraith yn cael ei herio wrth i bobl brynu dronau am brin £300.

"Rydym ni wedi gweld twf dros y blynyddoedd diwethaf yn niddordeb pobl i yrru'r systemau," dywedodd Mr Mann.

"Mi fydd yna bobl sydd eisiau chwarae gyda'r peiriannau, mae'n bwysig sicrhau bod hynny'n cael ei wneud yn ddiogel.

"Eto, mae sicrwydd bod gosod canllawiau llym ar eu defnydd yn cyfyngu ar ddatblygiad y diwydiant."

Mae Cymdeithas Beilotiaid Balpa yn galw ar reoleiddio llym ar ddronau mawr sy'n cael eu hedfan yn y DU ar sail diogelwch y cyhoedd.

Dywedodd Balpa bod diogelwch yn gynyddol bwysig, gan honni ei bod hi'n bosib y bydd dronau di-beilot maint awyrennau bychain ar y farchnad yn y DU o fewn 10 mlynedd.