Ward Tawel Fan: Ymchwilio pump arall

Cyhoeddwyd

Mae pum aelod ychwanegol o staff wedi eu diarddel o'i swyddi yn Ysbyty Glan Clwyd.

Daw'r newyddion yn sgil gwahardd naw aelod arall o staff o'u gwaith ddechrau'r mis.

Mae'r heddlu ar hyn o bryd yn ymchwilio i ofal cleifion ar ward iechyd meddwl Tawel Fan wedi iddi gael ei chau'r llynedd oherwydd "pryderon difrifol".

Meddai llefarydd: "Dechreuodd y broses archwilio ym mis Rhagfyr 2013. Rhwng Rhagfyr a mis Mawrth 2013, cafodd naw aelod o staff eu gwahardd a'u symud i ddyletswyddau eraill.

"Cafodd tri aelod ychwanegol o staff eu diarddel neu eu symud i swyddi eraill rhwng mis Gorffennaf a Hydref 2014. Mae'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth wedi'u hysbysu.

"Yn ystod mis Hydref, cyn honiadau'r Mail on Sunday, cafodd dau ddoctor ychwanegol eu gosod ar weithredu cyfyngedig a chafodd y Cyngor ar Waith Meddygol eu hysbysu.

"Rydym yn trin y mater hwn fel un difrifol iawn ac rydym wedi gweithredu'n gyflym er mwyn bodloni ein hunain bod pob claf oedrannus gyda phroblemau iechyd meddwl yn ein gofal yn ddiogel ac yn derbyn gofal o safon.

Penderfyniad Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr oedd cyfeirio'r achos "hynod bryderus" at yr heddlu.

Mae adolygiad annibynnol gan weithiwr iechyd wedi ei ohirio nes bydd yr heddlu wedi cwblhau eu hymholiadau.