Carwyn Jones i drafod busnes gydag India

Cyhoeddwyd
Carwyn JonesFfynhonnell y llun, Getty Images

Bydd Carwyn Jones yn gadael am India ddydd Mawrth ar gyfer ymweliad â'r wlad fydd yn cynnwys nifer o gyfarfodydd gyda gwleidyddion ac arweinwyr busnes.

Yn ystod yr ymweliad, fydd yn para tridiau, bydd Mr Jones yn arwain dirprwyaeth yn Delhi a Mumbai i geisio codi proffil Cymru, yn dilyn ymweliad ag India yn 2012.

Bydd taith y Prif Weinidog yn cynnwys cyfarfodydd gyda gweinidogion Llywodraeth India, cwmniau, y cyfryngau a Chyfarwyddwr Gweithredol Grŵp Tata Steel, Mr Koushik Chatterjee.

Yn ogystal bydd Mr Jones yn siarad yn ystod lansiad Gŵyl Lenyddol Tata yn Mumbai ac yn cynnal cinio ar gyfer y diwydiannau creadigol.

Bydd gwestai'r cinio'n cynnwys beirdd o Gymru sydd wedi cydweithio gyda beirdd o India i ddathlu canmlwyddiant ers geni Dylan Thomas ac aelodau o Ghazalaw, prosiect cydweithredol rhwng cerddorion o Gymru ac India.

Cyfarfod i drafod busnes

Yn Mumbai bydd y Prif Weinidog hefyd yn cynnal derbyniad busnes ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Maharasha.

Dywedodd Carwyn Jones: "Rydw i'n falch o ddychwelyd i India er mwyn adeiladu ar ein llwyddiant wrth hyrwyddo Cymru fel y lleoliad perffaith ar gyfer buddsoddi tramor o safon.

"Mae'r ymweliadau yma'n bwysig er mwyn hyrwyddo Cymru ar draws y byd fel lleoliad ar gyfer buddsoddi, astudio, rhedeg busnes neu ymweld â hi. Bydd Cymru'n elwa o godi ei phroffil ynghyd â chynnydd mewn buddsoddiad a swyddi."