Oes achubiaeth i fod i'r Coliseum?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r adeilad nodweddiadol wedi goroesi'r ail ryfel byd, ond nawr mae'n wynebu ei fygythiad mwyaf

Wrth i gyfnod o ymgynghori ynglŷn â dyfodol y Coliseum ym Mhorthmadog ddod i ben, mae llygedyn o obaith i'r rhai sydd wedi ymgyrchu i atal yr adeilad rhag cael ei ddymchwel yn sgil ymyrraeth munud olaf gan CADW.

Ers i adeilad y Coliseum ym Mhorthmadog gau bedair blynedd yn ôl, bu criw o bobl leol yn ceisio codi digon o arian i brynu'r adeilad er mwyn ei ail-agor, ond wnaethon nhw ddim llwyddo.

Ym mis Medi, fe werthodd y perchnogion yr adeilad i gwmni datblygu o Altrincham.

Bythefnos yn ôl fe gyflwynodd y cwmni datblygu gais i Gyngor Gwynedd er mwyn dymchwel yr adeilad, ac mae'r cyngor wedi rhoi pythefnos i'r cyhoedd wneud sylwadau ar y cais.

Mae'r cyfnod hwnnw'n dod i ben ddydd Iau.

Rhestru'r adeilad?

Ond yn dilyn cais gan bobl Porthmadog, mae swyddogion CADW yn ystyried a ddylid rhestru'r adeilad.

Hyd yma, nid yw'r corff sy'n gofalu am henebion wedi gwneud penderfyniad, ac mae ganddyn nhw hyd 10 Tachwedd i roi gwybod i Gyngor Gwynedd os ydynt am restru'r adeilad, gan fod yn rhaid i'r cyngor wneud penderfyniad ar gais y datblygwyr i ddymchwel yr adeilad neu beidio.

Disgrifiad o’r llun, Caeodd y Sinema ei drysau oherwydd cwymp yn nifer y bobl oedd yn ei mynychu

Mae Aled Llewelyn, o grŵp cyfeillion y sinema, wedi dweud wrth BBC Cymru ei fod yn gobeithio gweld yr adeilad yn cael ei addasu i fod yn lleoliad adloniant yn y dyfodol.

"Does dim angen mwy o fflatiau na thafarndai ym Mhorthmadog, ond mae angen rhywle i'r gymuned gyfan i allu ei defnyddio, ac sydd ar agor ar ôl 5pm," ychwanegodd.

Dywedodd Y Cynghorydd Selwyn Griffiths fod 'na "deimladau cymysg" yn y dref ynglŷn â beth ddylai digwydd i'r adeilad.

"Rwyf wedi cael pobl yn cysylltu â mi, ac maent yn awyddus i wybod beth sy'n mynd i ddigwydd," meddai

"Mae llawer o bobl yn siomedig wrth feddwl fod yr adeilad yn mynd i gael ei ddymchwel ac mae ganddynt deimladau cryf ei fod yn adeilad eiconig, mae ganddynt lawer o atgofion am y lle.

"Ond mae yna hefyd rai pobl sy'n teimlo fod y Coliseum mor flêr nawr, mai'r peth gorau i'w wneud yw ei ddymchwel."

Disgrifiad o’r llun, Mae'r Coliseum wedi bod yn gyrchfan poblogaidd ym Mhorthmadog ers 1931

Straeon perthnasol