Cwtogi dedfryd Gareth Williams

  • Cyhoeddwyd
Gareth WilliamsFfynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Yn y Llys Apêl, mae dedfryd cyn ddirprwy brifathro - gafodd ei garcharu yn dilyn achosion o voyeuriaeth -wedi ei chwtogi o bump i bedair blynedd.

Fe wnaeth Gareth Williams gyfadde' ffilmio plant yn gudd, yn ogystal â bod â miloedd o luniau anweddus yn ei feddiant.

Ym mis Ebrill eleni, fe blediodd yn euog i 31 cyhuddiad - gan gynnwys naw cyhuddiad o voyeuriaeth, 20 cyhuddiad o greu lluniau anweddus o blant a dau o feddu ar luniau anweddus o blant.

Roedd y troseddau wedi eu cyflawni rhwng 2006 a mis Ionawr eleni pan gafodd ei arestio.

Roedd rhai o'r troseddau wedi digwydd yn Ysgol Gyfun Glantaf, Caerdydd, ble'r oedd Williams yn ddirprwy brifathro.

Clywodd y llys fod lluniau wedi eu tynnu o 31 o blant. Roedd y plant rhwng 11 a 16 oed.

Camera bychan

Daeth i'r amlwg ei fod hefyd wedi gosod camera bychan mewn tŷ er mwyn gwylio plant yn mynd i'r toiled.

Clywodd y llys fod ganddo 16,237 o luniau anweddus o blant yn ei feddiant a thros 600 ffeil gyda delweddau o natur voyueraidd.

Ym mis Ionawr roedd eisoes wedi pledio'n euog i dri chyhuddiad arall o voyueriaeth.

Roedd y Barnwr Mr Ustus R T Rowlands wedi rhybuddio y gallai ddisgwyl cyfnod "sylweddol" dan glo.

Fe gafodd ei ddiswyddo gan Gyngor Caerdydd ddiwrnod ei ddedfrydu.

Yn y Llys Apêl ddydd Mawrth bywedodd Mr Ustus Green, oedd yn barnu gyda Sir Brian Leveson a Mr Ustus Goss: "Rydym o'r farn bod y ddedfryd gyfan a roddwyd yn amlwg yn ormodol."